Revitalizacija HE „Zvornik“


04.05.2018
  Radovi na revitalizaciji agregata A3, uključujući i probni rad u trajanju od 30 dana, treba da budu završeni do 11.januara 2019.  

 

Svi radovi u roku

 

 

 

Agregati A1 i A2 u hidroelektrani „Zvornik“ uspešno su preuzeti od izvođača „VoithHydro“ i trenutno rade u garantnom periodu. Prema planu, garantni rok za agregat A1 ističe 14.septembra 2018, a za agregat A2 10. januara 2019.

 

Revitalizacija trećeg agregata u HE „Zvornik“ počela je 11. januara. Oprema agregata i pratećih sistema kompletno je demontirana.

 

–Završena je prva faza građevinskih radova: uklanjanje ubetoniranih metalnih obloga sifona, radnog kola i donjeg prstena sprovodnog aparata, postavljanje nove armature i ankera. Postavljene su nove metalne obloge i u toku su radovi na njihovom betoniranju. Ovim će biti okončani veoma zahtevni radovi vezani za zamenu ubetoniranih obloga novim, s obzirom na to da novo radno kolo revitalizovane turbine ima prečnik 4.850 milimetara, što je za 200 milimetara više nego što su imale stare turbine – ističe Gojko Bajić, menadžer na projektu rehabilitacije HE „Zvornik“.

 

U toku su radovi na antikorozivnoj zaštiti vertikalne obloge sifona, ubetoniranog statorskog prstena turbine i metalne obloge bureta generatora.Završena je i prva faza kompaktne montaže nove turbine u montažnoj sali koja se odvija paralelno sa građevinskim radovima, čime se pozitivno utiče na dinamički plan izvođenja radova. Druga faza počinje nakon što novi poklopac turbine bude isporučen na gradilište.

 

Nakon završetka, kompletna turbina biće preneta i fiksirana u turbinsku jamu, a nakon toga, u julu, montiraće se stator generatora.Paralelno seradi montaža opreme na 110 kV razvodnom postrojenju, opremi generatorskog napona (postavljanje novih sabirnica), opremi sistema turbinske regulacije, sistema rashladne vode, a izvršeno je i postavljanje novog blok-transformatora.

 

Prema dinamičkom planu, radovi na revitalizaciji agregata A3, uključujući i probni rad u trajanju od 30 dana, treba da budu završeni do 11. januara 2019.

 

 

 

 J.Petković

 

 

 

Izvor: Časopis EPS Energija

 

04.05.2018 · EPS_Energija