„Tamnava-Zapadno polje“ pouzdano u prvom tromesečju 2018.


06.05.2018
  Nakon izazovne godine, tokom koje je zabeležio rekordnu proizvodnju uglja i bio jedna od glavnih uzdanica „Elektroprivrede Srbije“, najproduktivniji ugljenokop u RB „Kolubara“ radi pod nešto manjim pritiskom i pravi dobre rezultate  

 

Fokus na proizvodnji otkrivke

 

 

 

Za prva tri meseca ove godine na „Tamnava-Zapadnom polju“ proizvedeno je oko 3,5 miliona tona uglja, što je iznad plana, dok su rezultati na otkrivci za oko 20 odsto premašili količine planirane za ovaj period. Prema rečima nadležnih, na ovom ugljenokopu otkrivenog lignita ima za još tri meseca, a jalovinski sistemi nastavljaju da postižu izuzetno dobre rezultate.

 

Povoljni vremenski uslovi, koji su potrajali do marta, omogućili su rudarima najproduktivnijeg ugljenokopa u Rudarskom basenu „Kolubara“ da bez prevelikih napora ostvare proizvodne bilanse predviđene za prvo tromesečje ove godine. Rad pod nešto slabijim pritiskom i u dobrim uslovima svima je dobrodošao nakon izazovne godine, tokom koje je „Zapadno polje“ zabeležilo rekordnu proizvodnju uglja i bilo jedna od glavnih uzdanica „Elektroprivrede Srbije“.

 

– Podaci na kraju prvog tromesečja u skladu su sa planom da ove godine prioritet na kopu „Tamnava–Zapadno polje“ bude proizvodnja otkrivke. Prethodna godina protekla je u znaku naše „borbe“ za ugalj, ali otvaranje Polja „G“ mnogo je olakšalo situaciju, ne samo zbog kvaliteta već i kvantiteta. Nema više tog pritiska da je sve na nama, što su neuporedivo lakši uslovi za rad – rekao je Goran Tomić, direktor kopa.

 

Ovaj period iskorišćen je za pripremu terena za ostvarivanje dugoročnijih planova i akcija. Počele su tehnološke pripreme, priprema rezervnih delova i placa za remontnu sezonu, koja ove godine počinje u maju. Zaposlene na „Tamnavi“ očekuju brojni ozbiljni poslovi. Pre svih, tu je povezivanje svih linija na novi odlagač, što će omogućiti da proslojci budu odlagani preko njega i da nova mašina u potpunosti preuzme funkciju koja joj je namenjena. Biće to prilika da sve linije budu dovoljno pomerene, kako bi i u narednom periodu mogle nesmetano da rade.

 

Tomić objašnjava da se najbitniji radovi na bagerima očekuju na „glodaru 5“ i vedričaru. Ovaj glodar nosio je proizvodnju uglja u „Kolubari“ u prethodne četiri godine i nije bilo mogućnosti da bude zaustavljen. Sada je prilika da se to ispravi. I vedričar je radio u teškim uslovima, u delovima ležišta koja sadrže pesak, a taj materijal mu nanosi dosta štete. Zato će i na njemu biti više posla nego obično.

 

Svakodnevna briga na kopu „Tamnava-Zapadno polje“ je i obezbeđivanje potrebnog kvaliteta uglja za termoelektranu.

 

– Stručnjaci na osnovu iskustvene metode uspevaju da ujednače kvalitet i postignu da kalorijska vrednost lignita u kontinuitetu bude na željenom nivou. Veliku razliku u ovoj oblasti napraviće sistem za homogenizaciju, na čijem uspostavljanju se radi i čiji efekti bi trebalo da budu osetni već na leto – kaže Tomić.

 

 

 

Potrebni radnici

 

 

 

Čini se da su stigla mirnija vremena za „Zapadno polje“, rezultati su zadovoljavajući i dovoljno je otkrivenog uglja za narednih nekoliko meseci. Tomić kaže da je slaba tačka ugljenokopa nedovoljan broj zaposlenih u proizvodnji, u pripremnim radovima, radionicama i na sistemima.

 

Broj ljudi na tim radnim mestima je skoro isti kao i pre pet-šest godina, a u međuvremenu smo dobili čitave nove sisteme.

 

 

 

 

 

M. Dimitrijević

 

 

 

Izvor: EPS Energija

 

06.05.2018 · EPS_Energija