Najveći ugljenokop napunio 57 godina


08.05.2018
  Tokom decenija rada ostvareni brojni proizvodni uspesi. Požrtvovanje i predan rad zaposlenih održali kop koji je svojevrsna škola rudarstva  

 

Godišnjica Polja „D“

 

 

 

Polje „D“, najveći površinski kop Rudarskog basena „Kolubara“ i srpske elektroprivrede, sredinom aprila obeležio je 57 godina od otvaranja i 52 godine od početka proizvodnje uglja. Otvaranje eksploatacione zone Polja „D“ počelo je otkopavanjem otkrivke 13. aprila 1961. Pet godina kasnije, u aprilu 1966, iskopane su i prve tone uglja na ovom kopu.

 

Tokom radnog veka kopa, rudari Polja „D“ proizveli su oko 538 miliona tona uglja, a otkopali i odložili 1,4 milijarde kubika otkrivke.

 

Rekordna godišnja proizvodnja uglja ostvarena je 1990, kada je proizvedeno 15,95 miliona tona lignita. Kada je reč o proizvodnji otkrivke, najuspešnija je bila 1991, kada je otkriveno i odloženo 46,4 miliona kubika čvrste mase.

 

Radovi na otvaranju Polja „D“, trećeg kolubarskog površinskog kopa, počeli su na osnovu odluke donete u „Kolubari“ 17. marta 1961. godine. Tada su odobrena finansijska sredstva i omogućeno angažovanje radnika i raspoložive mehanizacije sa Polja „B“, čime su ispunjeni osnovni uslovi za otvaranje kopa, koji veoma brzo postaje najveći u tadašnjoj Jugoslaviji. Investicioni plan za početak rada kopa uradili su stručnjaci „Kolubare“, u saradnji sa profesorima Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda. Tokom prve godine otkopano je 109.300 kubika otkrivke. Narednih godina razvoj kopa odvijao se predviđenom dinamikom, a prve tone lignita otkopane su 1966. godine. Tokom te godine iskopane su 174.153 tone uglja.

 

Polje „D“ bilo je temelj velike elektroenergetske ekspanzije u Srbiji, u periodu kada su izgrađeni blokovi A1 i A2 u termoelektranama „Nikola Tesla” u Obrenovcu.

 

Početak rada obeležili su oskudna mehanizacija i nedostatak stručnog kadra, ali stanje se konstantno menjalo kako je kop napredovao. Polje „D“ je prvi kop u „Kolubari“ na kom je proizvodnja otkrivke i uglja organizovana na savremen način. Oprema za kop kupljena je tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka. Svi izazovi u proizvodnji rešavani su sopstvenim inovacijama ili u saradnji sa stručnjacima tehničkih fakulteta.

 

U radu i razvoju Polja „D“ od samih početaka – izrade analiza i bušotina, preko poslova na otvaranju kopa, tokom godina kada su konstantno beleženi proizvodni rekordi, u vremenima punim izazova – ključnu ulogu imali su radnici. Oni su ti koji gotovo šest decenija uspešno održavaju stabilnu i sigurnu proizvodnju entuzijazmom, stručnošću, predanošću, požrtvovanjem i timskim radom. Tokom godina su uspeli da Polje „D“ načine najvećim proizvođačem uglja među kopovima u bivšoj Jugoslaviji i srpskoj elektroprivredi, uprkos brojnim neprilikama i problemima sa kojima su se susretali.

 

Tokom decenija rada, ovaj kop je bio i svojevrsna škola rudarstva, iz koje su izašli brojni vrsni majstori i inženjeri, čije iskustvo je korišćeno kasnije kod otvaranja drugih otkopa u RB „Kolubara“.

 

Zahvaljujući tehničkoj opremljenosti, stručnosti i radnom elanu zaposlenih, planovi u proizvodnji uglja i otkrivke su decenijama premašivani. U godinama najveće ekspanzije kopa, Polje „D“ je dugo imalo ulogu ne samo najvećeg već i najproduktivnijeg kopa. Do 2009. beležena je proizvodnja oko 14 miliona tona uglja godišnje.

 

– Nekoliko godina unazad zaposleni Polja „D“ biju bitku na dve strane. Na severozapadnom delu kopa otkopava se otkrivka i proizvodi ugalj u okviru Polja „D“, a paralelno se izvode poslovi početne faze otvaranja novog kopa, Polja „E“, koji je predviđen kao zamenski kapacitet. Planirano je da zaposleni i proizvodna oprema fazno prelaze na novi kop, Polje „E“, kako budu završavali radne obaveze u zoni Polja „D“ – rekao je Dragan Arsenijević, direktor kopa „Polje D“.

 

 

 

Pobeđene poplave

 

 

 

Nakon poplavnog talasa koji je u maju 2014. potpuno potopio tamnavske kopove i delimično potopio Polje „B“ i Polje „D“, proizvodnja je nakratko zaustavljena. Posledice su ubrzo sanirane i krenula je proizvodnja otkrivke i uglja. Dok su trajali ispumpavanje vode i revitalizacija opreme na tamnavskim kopovima, Polje „D“ je bilo nosilac proizvodnje uglja u „Kolubari“. Nadmašeni su svi planovi proizvodnje kako elektroenergetska sigurnost Srbije ne bi bila ugrožena, a rudari Polja „D“ su još jednom pokazali da su najbolji kada je najteže.

 

 

 

Brojevi

 

15,95 miliona tona lignita rekord iz 1990.

 

538 miliona tona uglja ukupno za 52 godine

 

1,4 milijarde tona otkrivke ukupno za 57 godina

 

 

 

 

 

N. Živković

 

Izvor: Časopis EPS Energija

 

08.05.2018 · EPS_Energija