ENERGIJA Istraživanje: Hrvati opskrbljivače ocijenili trojkom i smatraju kako HEP Opskrba nudi najbolji omjer cijene i kvalitete pružene usluge


15.05.2018
- Savez za energetiku Hrvatske u suradnji s portalom croenergo.eu proveo je nacionalno, neovisno i anonimno istraživanje javnog mijenja o opskrbljivačima električne energije u kategoriji kućanstvo. Cilj ankete bio je dobiti uvid u mišljenje građana o nekoliko važnih pitanja o opskrbljivačima električne energije, a posebno s aspekta kvalitete pružene usluge. Anketa je sadržavala 20 obveznih pitanja na temu istraživanja, 8 obveznih demografskih pitanja i 3 neobvezna pitanja. Istraživanje je pokazalo kako su ispitanici, u odnosu na svojeg opskrbljivača, najzadovoljniji sigurnošću opskrbe, a najmanje programom vjernosti. Prosječna ocjena kvalitete opskrbljivača po 7 parametara (cijena električne energije, kvaliteta usluge, sigurnost opskrbe, korisnička podrška, program vjernosti, način plaćanja mjesečnog računa i mobilna aplikacija) iznosi 3,35. Istraživanje je isto tako pokazalo kako najveći dio ispitanika smatra kako HEP OPSKRBA nudi najbolji omjer cijene i kvalitete pružene usluge (28,7%), a u gotovo jednakom postotku (29,3%), ispitanici bi dali preporuku za tog opskrbljivača.  

Na liberaliziranom tržištu električne energije, a prema rezultatima ovoga istraživanja, 56,4% ispitanika koristi električnu energiju HEP ELEKTRE (javna usluga), dok 31,4% ispitanika koristi električnu energiju HEP OPSKRBE kroz tarifni model HEPI. Tako električnu energiju tvrtki u grupaciji Hrvatske elektroprivrede, prema rezultatima ovoga istraživanja, koristi 87,8% ispitanika. Najmanji broj ispitanika, gotovo podjednako, koristi električnu energiju tvrtki GEN-I (4,3%), RWE ENERGIJA (3,7%) i HRVATSKOG TELEKOMA (3,2%). 1,1% ispitanika je naveo kako ne zna tko je njegov trenutni opskrbljivač energijom.

U posljednjih 12 mjeseci svojeg je opskrbljivača električnom energijom promijenilo 11,2% ispitanika. Od ukupnog broja ispitanika koji su promijenili svojeg opskrbljivača električnom energijom, njih 9,6% navodi kako je glavni razlog te promjene bila cijena električne energije, njih 2,1% kvaliteta usluge, a njih 1,6% nepošten način prodaje (lažno predstavljanje).

Od ukupnog broja ispitanika koji su promijenili svojeg opskrbljivača električnom energijom, njih 7,4% navodi kako su potpisali online ugovor, njih 2,1% je putem pošte dobilo informativnu ponudu i primjerak ugovora kojeg su potpisali, a njih 1,6% se susrelo s prodajnim predstavnikom kojem su potpisali ugovor.

35,1% ispitanika navodi kako reklama utječe na njihov izbor opskrbljivača. 63,3% ispitanika navodi kako se o ponudi opskrbljivača električnom energijom informira putem Interneta. Njih 16,0% se ne informira o ponudi opskrbljivača. 10,6% ispitanika se o ponudi opskrbljivača električnom energijom informira putem prijatelja/poznanika/poslovnih suradnika, a drugi izvori informiranja su TV/radio (4,8%) i prodajni predstavnici (2,1%). Ispitanici se o ponudi opskrbljivača električnom energijom najmanje informiraju putem magazina/novina. Ispitanici navode kako se informiraju i putem vlastitih istraživanja iz jednog ili više izvora.

28,7% ispitanika smatra da HEP OPSKRBA na tržištu nudi najbolji omjer cijene i kvalitete pružene usluge, 19,1% ispitanika da to pruža HEP ELEKTRA (javna usluga), RWE ENERGIJA (5,9%), GEN-I (4,8%) te HT (1,1%).

80,9% svih ispitanika u narednih 12 mjeseci ne planira promijeniti svojeg opskrbljivača, dok 19,1% to ipak namjerava učiniti. Kao glavni razlog navodi se cijena električne energije (21,8%), potom kvaliteta usluge (5,9%) te nepredvidljivi troškovi (2,1%) i prevara postojećeg opskrbljivača (1,6%).

47,9% korisnika zadovoljno je korisničkom podrškom svojeg opskrbljivača električnom energijom, 31,9% uopće nije upoznato s radom korisničke podrške, a 20,2% ispitanika nije zadovoljno s radom korisničke podrške svojeg opskrbljivača električnom energijom.

82,4% ispitanika u posljednjih 12 mjeseci nije imalo prigovor na uslugu svojeg opskrbljivača, dok 17,6% je imalo prigovor odnosno reklamaciju. Ako analiziramo razloge zbog kojih su potrošači imali prigovor, naviše je to radi obračunate potrošnje električne energije (9,6%), potom jer im je opskrbljivač obračunao troškove za koje misle da ih nisu morali platiti (3,2%), kvaliteta pružene usluge (1,6%), kašnjenje računa (1,1%) te drugi individualni razlozi.

41,5% ispitanika nije upoznato s programom vjernosti svojeg opskrbljivača, 27,1% ispitanika je zadovoljno tim programom, 19,1% ispitanika navodi kako njihov opskrbljivač nema program vjernosti, a 12,2% navodi kako nije zadovoljno s programom vjernosti.

48,4% ispitanika svoje mjesečne račune za električnu energiju plaća Internet bankarstvom, 28,7% općom uplatnicom, 16% mobilnim bankarstvom, a 5,9% trajnim nalogom.

43,1% ispitanika smatra kako HEP OPSKRBA ima najveću medijsko-marketinšku prisutnost, 35,6% HEP ELEKTRA (javna usluga), 14,9% ispitanika ne zna tko ima najveću medijsko-marketinšku prisutnost, dok 4,8% ispitanika smatra da to ima RWE ENERGIJA.

29,3% ispitanika, kao opskrbljivača električnom energijom, preporučilo bi HEP OPSKRBU, 22,3% HEP ELEKTRU (javna usluga), 5,3% RWE ENERGIJU te 3,7% GEN-I.

61,7% ispitanika navelo je kako je naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije prihod države, dok 29,8% ispitanika smatra kako je to prihod opskrbljivača. Veliki broj ispitanika naveo je i niz individualnih odgovora poput toga da je spomenuta naknada prihod privatnih poduzetnika, investitora u postrojenja, globalnih kapitalista ili da ju kao takvu treba ukinuti.

93,6% ispitanika navodi kako je porez na dodanu vrijednost prihod države, a njih 3,7% da je to prihod opskrbljivača. Ispitanici su naveli i kako je to legalno oduzimanje novaca od građana i poduzetnika od strane države.

Ispitanici su, u odnosu na njihovog postojećeg opskrbljivača, ocjenom 3,14 ocijenili cijenu električne energije, ocjenom 3,65 kvalitetu usluge, ocjenom 4,14 sigurnost opskrbe, ocjenom 3,23 korisničku podršku, ocjenom 2,53 program vjernosti, ocjenom 3,88 način plaćanja mjesečnog računa i ocjenom 2,88 mobilnu aplikaciju svojeg opskrbljivača. Tako je prosječna ocjena kvalitete opskrbljivača po navedenih 7 parametara 3,35. Istraživanje je pokazalo kako su ispitanici, u odnosu na svojeg opskrbljivača, najzadovoljniji sigurnošću opskrbe, a najmanje programom vjernosti. 

76,1% ispitanika najviše bi voljelo kada bi električna energija koju koriste dolazila iz domaće proizvodnje, a za 23,9% ispitanika nevažno je porijeklo. Vrlo važno je napomenuti kako niti jedan jedini ispitanik nije podržao uvoz električne energije.

U istraživanju je sudjelovalo 55,3% muškaraca, odnosno 44,7% žena. Prema dobnoj skupini, najviše je zastupljena skupina od 34 do 44 godine (32,4%), od 26 do 33 godine (26,1%), od 45 do 55 godina (22,3%), od 18 do 25 godina (8,5%), te od 56 do 66 godina (6,9%) i od 67 i više godina (3,7%).

Potpuna analiza ovoga istraživanja kao i povezani zaključci dostupni su isključivo na upit i pod primjenjivim komercijalnim uvjetima. Sva prava pridržana Savezu za energetiku Hrvatske i portalu croenergo.eu. Nijedan dio sadržaja ne smije se umnažati ili prenositi u bilo kojem obliku i bilo kojim elektronskim, mehaničkim ili drugim putem bez prethodne pisane suglasnosti.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.A.B.) / FOSCROT

 

 

15.05.2018 · SNABDEVANJE