CRNA GORA / VLADA ĆE SAGLEDATI MOGUĆNOST UBLAŽAVANJA STANJA IZAZVANOG RASTOM CIJENA NAFTNIH DERIVATA


29.05.2018
Ministarka ekonomije Dragica Sekulić informisaće članove Vlade na sjednici u četvrtak o trenutom stanju u vezi sa novim cijenama naftnih derivata u Crnoj Gori, čiji je rast u jučerašnjem obračunu izazvalo povećanje vrijednosti naftnih derivata na svjetskoj berzi, kao i jačanje dolara u odnosu na euro.

Vlada prati kretanja na međunarodnom tržištu i, ukoliko ona budu prijetila da ugroze crnogorsku privredu i građane, sagledaće mogućnost preduzimanja potrebnih mjera u cilju ublažavanja eventualnih negativnih efekata, o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost.

Obračun maksimalno dozvoljenih vrijednosti naftnih derivata Ministarstvo ekonomije vrši svakog drugog ponedjeljka za prethodnih 10 radnih dana. To znači da će kretanja cijena na međunarodnom tržištu u ovoj i sljedećoj nedjelji odrediti nivo eventualne korekcije cijena u Crnoj Gori.

Naredni obračun, koji podrazumijeva obračun prosječne vrijednosti naftnih derivata u obračunskom periodu od 10 radnih dana, Ministarstvo će objaviti 11. juna.

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

29.05.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / ENERGETIKA