HRVATSKI TELEKOM PRODAJE BIZNIS SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM FIRMI RWE HRVATSKA


05.06.2018
Hrvatski Telekom (HT) će deo poslovanja, koji se odnosi na maloprodaju električne energije, prodati firmi RWE Hrvatska, saopštila je hrvatska telekomunikaciona kompanija.

Hrvatski Telekom je sklopio ugovor sa RWE Hrvatska, ispostavom nemačke kompanije RWE, čime je započeta procedura prenosa biznisa maloprodaje električne energije, objavio je HT.

Telekomunikaciona kompanija je istakla da ova transakcija nema uticaja na način i cenu pružanja usluga isporuke električne energije klijentima, niti utiče na cenu i pružanje ugovorenih telekomunikacionih usluga.

“Transakcija podleže regulatornim saglasnostima, pa će biti okončana samo nakon pribavljanja svih neophodnih saglasnosti, a tada će biti objavljeni i detalji”, navodi se u saopštenju HT.

Prema Večernjem listu, HT isporučuje električnu energiju za 26.000 kupaca, 21.000 domaćinstava i 5.000 firmi.

Hrvatski Telekom je u ovaj biznis ušao u decembru 2013. godine. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) ovoj kompaniji obnovila je licencu za snabdevanje električnom energijom u oktobru 2016. godine na period od pet godina.

U Hrvatskoj, inače, postoji 11 aktivnih snabdevača električnom energijom.

05.06.2018 · RWE / HERA / HRVATSKI_TELEKOM / MALOPRODAJA_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / RWE_HRVATSKA