SRBIJA / SOKOBANJA PRVI GRAD U SRBIJI SA KOMPLETNIM SISTEMOM ZA PRIMARNU SELEKCIJU AMBALAŽNOG OTPADA / BGEN


05.06.2018
Sokobanja je postala prvi grad u Srbiji koji ima kompletan sistem za primarnu selekciju i odlaganje ambalažnog otpada, zahvaljujući projektu koji zajednički sprovode Opština Sokobanja, javno komunalno preduzeće Napredak i Sekopak, operater upravljanja ambalažnim otpadom.

U okviru projekta “Vašu ambalažu u reciklažu”, u Sokobanji je obezbeđeno 350 kontejnera različitih boja za sakupljanje pet ambalaže, papira i stakla kao i 4.000 kanti za sakupljanje ambalažnog otpada za svako domaćinstvo na teritoriji Sokobanje, saopštio je Sekopak.

Prema najnovijim podacima u Srbiji se sakupi i pošalje na reciklažu 55% ambalažnog otpada.

Prema rečima Isidora Krstića, predsednika Opštine Sokobanja, činjenica da je Sokobanja najstarija srpska banja, gde je razvoj zdravstvenog turizma zasnovan na prirodnim faktorima, obavezuje na efikasnu zaštitu i očuvanje prirodnih resursa.

Sekopakovo strateško opredeljenje je da u saradnji sa lokalnim samoupravama, odnosno komunalnim preduzećima, zajednički razvija sisteme prikupljanja ambalažnog otpada, a cilj je da u narednom periodu bude pokrivena cela zemlja, rekla je Violeta Belanović Kokir, direktorka Sekopaka.

“Sve članice Sekopaka daju veliku podršku uspostavljanju primarne selekcije otpada u gradovima širom Srbije. Izuzetno je važno da kako kompanije, tako i svi građani, imaju svest o tome da su pravilno odlaganje otpada i reciklaža neophodni procesi koji jedino mogu da nam obezbede čistiju životnu sredinu”, izjavila je Slobodanka Cucić, menadžer korporativnih poslova u Apatinskoj pivari, jednoj od osnivača Sekopaka.

05.06.2018 · AMBALAŽNI_OTPAD / APATINSKA_PIVARA / ISIDOR_KRSTIĆ / NAPREDAK / PRIMARNA_SEPARACIJA / SEKOPAK / SLOBODANKA_CUCIĆ / UPRAVLJANJE_OTPADOM / VIOLETA_BELANOVIĆ_KOKIR