SRBIJA / MUP APELOVAO NA GRAĐANE DA NE KORISTE NEUREĐENE PLAŽE / AUTOR TEKSTA: BETA


06.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je na građane, pred početak kupališne sezone, da ne koriste neuređene plaže i da u vodu ne ulaze nepripremljeni i pod dejstvom alkohola.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da se ne kupaju na neuredjenim kupalištima, da u vodu ne ulaze nepripremljeni i pod dejstvom alkohola, a posebno apelujemo na roditelje da maloletnu decu ne puštaju u vodu bez nadzora", rekao je zamenik komandanta Ronilačke jedinice Žandarmerije Igor Grcić.

MUP je pozvao građane i da se ponašaju odgovorno, budući da je ranijih godina bilo slučajeva da su gradjani stradali na kupalištima.

06.06.2018 · MUP / KUPANJE