CRNA GORA / : ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA SKORO 795 MILIONA U 2018. GODINI


07.06.2018
Za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020, u 2018. godini planirana ulaganja su ukupne vrijednosti 794.891.344 eura, od čega će najviše biti opredijeljeno za sjeverni region - 418.942.720 eura, kazao je generalni direktor za razvoj u Ministarstvu ekonomije Miloš Čelanović.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2018. godinu.

Na konferenciji za medije održanoj nakon sjednice Vlade, Čelanović je kazao da u strukturi izvora finansiranja, pored kreditnih, EU sredstava, privatnih investicija, donacija i sredstava budžeta lokalnih uprava, dominantan izvor finansiranja je državni budžet - 41% ukupnog iznosa.

„U okviru ovih sredstava najveća investicija odnosi se na nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mataševo, koja u 2018. godini iznosi 199.273.000 eura“, kazao je Čelanović.

Regionalna alokacija sredstava u procentima iznosi: 53% za Sjeverni region, 24% za Središnji i 23% za Primorski region.

„Napominjem da su pomenuta ukupna ulaganja u ovoj godini planirana na osnovu inputa dobijenih od strane svih jedinica lokalne samouprave, devet ministarstava, tri direkcije, Zavoda za zapošljavanje i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore. Podaci se odnose na projekte čija je realizacija planirana u 2018. godini, pri čemu je Ministarstvo ekonomije insistiralo na dostavljanju podataka o projektima za koje su u tekućoj godini obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju, kako bi dobili realan plan čiji će stepen realizacije biti na visokom nivou“, kazao je Čelanović.

On je objasnio da je Akcioni plan za 2018. godinu organizovan oko tri ključna prioriteta razvoja na nacionalnom nivou, koji su definisani Strategijom - postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, koji su dalje organizovani kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritetnih oblasti razvoja Crne Gore.

„Važno je pomenuti i to da se posljednjih godina sve više sredstava opredjeljuje za aktivnosti pametnog rasta, prije svega za jačanje konkurentnosti privrede, što je u skaldu sa preporukom unapređenja politike regionalnog razvoja. Za ovu godinu iznos za ovaj pravac razvoja je u visini od 30% uklupnih planiranih ulaganja“, kazao je Čelanović.

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

07.06.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA