CRNA GORA/ RAST SPOLJNE TRGOVINE SA KINOM PRUŽA NOVE MOGUĆNOSTI ZA NAŠA PREDUZEĆA


08.06.2018
U okviru mehanizma 16 + 1, i uopšte saradnje sa Kinom, ključne preporuke i fokus interesovanja su svakako sektori trgovine i investicija. Kinesko tržište je izuzetno veliko u poređenju sa našim sistemom i rast spoljne trgovine sa Kinom doprinosi razmjeni proizvoda i usluga, jačanju poslovnog sektora i pruža nove mogućnosti, posebno za izvozna preduzeća“, kazao je generalni direktor u Ministarstvu ekonomije za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.

GD Babić i državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović učestvovali su na III Ministarskoj konferenciji za ekonomsku i trgovinsku saradnju NR Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope u okviru Mehanizma 16+1, koja je održana u Ningbou u Kini.

Babić je kazao da je evidentno da je sve više kineskih kompanija prisutno na evropskom tržištu i da bi taj trend trebalo da bude nastavljen unapređenjem saradnje, stvaranjem mogućnosti na tržištu i kreiranjem poslovnog okruženja u skladu sa potrebama kineskih investitora.

„Osim toga, potrebno je i olakšati saradnju između poslovnog sektora zemlje domaćina i Kine, kroz razmjenu iskustava i znanja“, kazao je Babić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora bilježi konstantan ekonomski napredak i rast.

„Unapređenjem poslovnog okruženja, mi povećavamo konkurentnost privrede i postajemo interesantno tržište za kineske investitore“, kazao je Babić.

Na konferenciji razmatrana je i Inicijativa za saradnju Kine i zemalja Centralne i Istočne evrope u oblasti trgovine uslugama, kao i Inicijativa za saradnju Kine i zemalja Centralne i Istočne evrope u oblasti e-trgovine.

Mehanizam 16+1, platforma je za saradnju ustanovljena aprila 2012. Čine je Kina i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Platforma ubrizgava novi podsticaj u saradnji Kine sa pomenutim zemljama.

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

08.06.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA