REGION / EU / FORUM O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI POZVAO NA USPOSTAVLJANJE DAN-UNAPRED TRŽIŠTA DO SREDINE 2019.


11.06.2018
Svi akteri u regionu treba da uspostave svoja dan-unapred tržišta do sredine 2019. godine kao preduslov povezivanja tržišta, jedan je od zaključaka 23. Foruma o električnoj energiji Energetske zajednice, održanog 7. juna u Atini, saopštio je Sekretarijat Energetske zajednice.

Na najvećoj godišnjoj konferenciji koja okuplja aktere iz sektora električne energije regiona Energetske zajednice i šire se diskutovalo o koracima neophodnim za unapređenje integracije veleprodajnih tržišta električne energije u regionu i izazovima koji predstoje.

Forum je naglasio potrebu za pravno obavezujućim rešenjem u vezi sa mrežnim pravilima za interkonekcije između zemalja članica Evropske unije i članica Energetske zajednice, a ukazao je i na činjenicu da je reforma Ugovora o Energetskoj zajednici preduslov uspešne integracije sa susednim EU tržištima.

“Moram da pohvalim napredak članica Energetske zajednice tokom prethodne godine. Ipak, integracija panevropskog tržišta ne može da se izvede do kraja bez pravne sigurnosti na granicama između članica Energetske zajednice i članica EU,” rekao je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

Forum se takođe bavio novim izazovima po pitanju inovacija i zaključio da je informaciona bezbednost sve važnija u kontekstu kontinuiranog razvoja pametnih mreža, saopštio je Sekretarijat.

11.06.2018 · DAN-UNAPRED_TRŽIŠTE / ENERGETSKA_ZAJEDNICA / FORUM_O_ELEKTRIČNOJ_ENERGIJI / INFORMACIONA_BEZBEDNOST / JANEZ_KOPAC / POVEZIVANJE_TRŽIŠTA / RAZVOJ_PAMETNIH_MREŽA