VIH / BIH: IZGRADNJA BLOKA 7 TE TUZLA MOGLA BI POČETI U RUJNU


16.06.2018
Radni vijek pogona Blokova 3 i 4 u TE Tuzla je istekao, no oni ipak rade obzirom da još uvijek nije ni započela izgradnja dugo najavljivanog Bloka 7.

Nakon višemjesečnog prikupljanja potrebnih dozvola JP Elektroprivreda BiH je završila svoj dio posla, a sada je na Vladi FBiH za potrebne suglasnosti na ugovore o garancijama i sporazum o kreditnoj liniji te njihovo upućivanje vijeću na razini države.

Svaka godina koja prođe, a da izgradnja bloka nije započela, povećava bojazan da će BiH ostati bez potrebnih količina električne energije. Sporazum o projektnoj suradnji i Ugovor o izgradnji Bloka 7 potpisani su u kolovozu 2014. godine, tri godine kasnije sporazumi o projektnom partnerstvu i kreditnoj liniji između JP Elektroprivreda BiH i Izvozno-uvozne banke Kine, a potom je tim za pregovore koji je imenovala Vlada FBiH nastavio aktivnosti na usuglašavanju teksta garancije FBiH i drugih financijskih dokumenata.

Preostale aktivnosti su u ingerenciji Vlade FBiH. Dakle, potrebno je da Vlada FBiH da suglasnost na Ugovor o garanciji između Federalnog ministarstva financija i Izvozno-uvozne banke Kine i Ugovor o izdavanju garancije između Federalnog ministarstva financija i JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, informira Parlament FBiH i zatraži suglasnost za navedene ugovore i Sporazum o kreditnoj liniji, iste uz prateću dokumentaciju dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH u svrhu pribavljanja odobrenja državne pomoći u obliku garancije Federacije BiH. Uloga Vlade FBiH je presudna za nastavak projekta“, izjavio je dr. sc. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH.

Salkić je istaknuo kako je Elektroprivreda BiH završila sve prethodne aktivnosti, dobila neophodne dozvole i kada EPC ugovor i Sporazum o kreditnoj liniji postanu efektivni, može početi izgradnja Bloka 7 od 450 MW u TE Tuzla. Planirana godišnja proizvodnja ovog pogona je 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplinske energije. Rok za izgradnju je 56 mjeseci.

Elektroprivreda BiH pokrenula je nekoliko postupaka javne nabave za pripremne radova i aktivnosti kako bi, ukoliko aktivnosti koje su preostale budu završene do rujna 2018. godine, radovi na izgradnji Bloka mogli početi odmah. Dobivene su sve potrebne dozvole za izgradnju Bloka, a Dom naroda FBiH dao je prethodnu suglasnost za Energetsku dozvolu koja svoju potvrdu treba dobiti i u Zastupničkom domu. Resorno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kao i Ministarstvo okliša i turizma pomogli su u rješavanju složenih pitanja i spora u vezi s okolišnom dozvolom pred Energetskom zajednicom u Beču. Tehničko-tehnološki parametri Bloka 7 usklađeni su s najstrožijim zahtjevima evropskih Direktiva i domaćim zakonodavstvom“, naglasio je Salkić.

Postojeći blokovi su izgrađeni davno, ali su revitalizacija i drugi radovi na njihovom poboljšanju napravljeni nakon rata. Blok 3 je sa snagom od 100 MW izgrađen 1966. godine, Blok 4 od 200 MW 1971. godine, Blok 5 od 200 MW 1974. godine i Blok 6 od 215 MW 1978. godine. Rok trajanja jednog pogona je maksimalno 40 godina, odnosno 25 godina od puštanja u pogon i 15 godina nakon rekonstrukcije.

Nakon rata je napravljena sanacija i modernizacija Bloka 3 i Bloka 4, revitalizacija Bloka 5 i revitalizacija i povećanje snage Bloka 6. Prema riječima bivšeg direktora JP Elektroprivreda Amera Jerlagića, Blok 3 se trebao ugasiti, Blok 4 bi se trebao ugasiti ove godine, ali će sigurno raditi do 2020. godine, Blok 5 bi se trebao ugasiti 2022. ili 2023. godine, a Blok 6 2027. godine. Vjerovatno će i njihov rad biti produžen za dvije do tri godine.

Ukoliko bi u rujnu ove godine počela izgradnja Bloka 7, radovi bi bili okončani u ožujku ili travnju 2022. godine. Nakon toga slijedi polugodišnji probni rad. Ukoliko sve protekne kako treba, 2023. godine pogon bi trebao početi s proizvodnjom električne energije.

JP Elektroprivreda BiH ubrzano radi i na projektu Bloka 8 TE Kakanj. Podsjetimo, blokovi 1, 2, 3 i 4 su van funkcije, Blok 5 bi trebao biti ugašen sljedeće godine, Blok 6 2027. godne, a Blok 7 2030. godine.

Elektroprivreda BiH raspisala je natječaj za inoviranje investicijsko-tehničke dokumentacije te trenutno vrši evaluaciju ponuda za inoviranja. Blok će vjerovatno imati nešto veću instaliranu snagu od prethodno planirane, a njegova izgradnja tijesno je povezana i s realizacijom projekta izgradnje toplovoda Kakanj-Sarajevo. Predstoji nam priprema natječajne dokumentacije i zatvaranje konstrukcije financiranja. Potrebne dozvole za izgradnju su ishodovane. Izgradnjom dva zamjenska kapaciteta Bloka 7 u Tuzli i Bloka 8 u Kaknju, Elektroprivreda BiH sačuvala bi poziciju regionalnog lidera i neto izvoznika na tržištu električne energije“, rekao je Salkić. / CROENERGO.EU

16.06.2018 · BIH / ENERGETIKA