CRNA GORA / POČELA ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA GIMNAZIJE I RESURSNOG CENTRA U PODGORICI


17.06.2018
Izvođenje radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ i Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“, vrijednih 1,7 miliona eura, počelo je krajem prošlog mjeseca i trajaće do kraja septembra ove godine.

Ministarstvo ekonomije je u aprilu potpisalo ugovore o izvođenju radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u tri obrazovne ustanove ukupne vrijednosti 2,8 miliona eura. Osim u Gimnaziji i Resursnom centru, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti uskoro će početi i na Resursnom centru „1.jun“ u Podgorici.

Radovi koji će biti realizovani u pomenutom periodu na ovim objektima odnose se na zamjenu krovnih pokrivača sa postavljanjem termoizolacije, postavljanje termo izolacije na fasadi, odnosno sanaciju fasade, zamjenu fasadne bravarije, unaprijeđenje sistema grijanja ili montažu novih sistema, zamjenu svejtiljki, sanaciju sanitarnih čvorova i slično.

Nakon završetka radova ostvariće se optimizacija potrošnje električne energije u objektima, povećati nivo komfora i poboljšati uslovi za boravak i rad korisnika.

Osim ovih, u 2018. godini je planirana rekonstrukcija još 3 objekta u Crnoj Gori, i to: Zavod „Komanski most“ u Podgorici, OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ i SMŠ „Vuksan Đukić“ u Mojkovcu.

Primjena mjera energetske efikasnosti svih 6 objekata sprovodi se u okviru „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama - faze I i II“, koji Ministarstvo ekonomije od 2012. godine realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Upravom za imovinu. Za implementaciju programa obezbijeđena su sredstva iz kredita KfW banke u vrijednosti od 31,5 miliona eura, i donacija u vrijednosti od 4,68 miliona eura.

Do sada je u okviru Programa izvršena primjena mjera energetske efikasnosti u 28 obrazovnih ustanova, pri čemu je ukupna vrijednost uloženih sredstava iznosila 20,9 miliona eura.

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

17.06.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA