EVROPSKA KOMISIJA POKREĆE DIGITALNU AGENDU ZA ZAPADNI BALKAN


29.06.2018
Evropska komisija je danas na Digitalnoj skupštini u Sofiji pokrenula Digitalnu agendu za Zapadni  Balkan.

Cilj ove agende je podrška tranziciji regiona u digitalnu ekonomiju i ostvarenje dobrobiti digitalne transformacije, kao što su brži ekonomski rast, više zaposlenih i bolje usluge.

Marija Gabriel, komesarka za digitalnu privredu i društvo, izjavila je: „Digitalno je po definiciji bezgranično, premošćava regione i kontinente. Na današnjoj Digitalnoj skupštini biće pokrenuta Digitalna agenda za Zapadni Balkan, što sledi nakon jasne posvećenosti koju su lideri EU iskazali u saopštenju potpisanom 17. maja u Sofiji. Cilj Agende je da građanima Zapadnog Balkana omogući da u potpunosti iskoriste prednosti neizbežne i brze digitalne transformacije. Digitalna agenda je usmerena na obezbeđivanje veština zahvaljujući kojima će građani moći da odgovore na zahteve nove ekonomije kao i na pružanje podrške za modernizaciju državnih uprava, jačanje sajber bezbednosti, unapređenje povezanosti i poslovne klime.”

Digitalna agenda za Zapadni Balkan:

Komisija se, zajedno sa ministrima šest zapadnobalkanskih partnera – Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija i Srbija – obavezuje na:

§  Ulaganje u širokopojasnu povezanost: Dobra digitalna infrastruktura je ključna za uvođenje širokopojasnih mreža na Zapadnom Balkanu. U okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), EU će obezbediti grantove vredne 30 miliona evra za uvođenje infrastrukture za širokopojasne mreže u cilju mobilisanja strateških investicija i podsticanja socio-ekonomskog razvoja. Paket tehničke pomoći u okviru WBIF-a je već odobren za Albaniju kao jedan od prvih investicionih paketa.

§  Povećanje sajber bezbednosti, poverenja i digitalizacija industrije: EU i region Zapadnog Balkana imaju zajednički cilj da poboljšaju bezbednost i poverenje na internetu. Digitalna agenda za Zapadni Balkan će podržati izgradnju kapaciteta u smislu poverenja i bezbednosti kao i u oblasti digitalizacije industrije na Zapadnom Balkanu kako bi se osiguralo da svi sektori ostvare prednosti digitalnih inovacija.

§  Jačanje digitalne privrede i društva: Digitalna agenda će podržati uvođenje alata u oblasti eUprave, eNabavki i eZdravstva kao i razvoj digitalnih veština među građanima. Ovo će biti učinjeno pružanjem podrške Zapadnom Balkanu za učešće u inicijativama i događajima na nivou EU. Među njima je i ovogodišnji evropski samit startapova u Sofiji koji će startap kompanijama iz regiona omogućiti da se povežu sa velikim evropskim čvorištima; studentima i mladima sa Zapadnog Balkana će biti omogućen pristup inicijativi za digitalnu obuku, dok će u evropskoj nedelji kodiranja moći da učestvuju svi partneri sa Zapadnog Balkana, zahvaljujući čemu će kodiranje i digitalna pismenost naći put do regiona.

§  Podsticanje istraživanja i inovacija: Digitalna agenda će podržati uspostavljanje nacionalnih istraživačkih centara i razvoj najsavremenije e-infrastrukture na Zapadnom Balkanu i integrisati ih u digitalni evropski istraživački prostor koji je u povoju. To će novoj generaciji istraživača i inženjera omogućiti vrhunsku obuku i istovremeno promovisati interdisciplinarnu saradnju širom Evrope.

Naredni koraci

Imajući u vidu obim neophodnih investicija, Komisija je snažno posvećena ostvarivanju tesne saradnje sa svim partnerima i vlastima zemalja Zapadnog Balkana kako bi zajedno našli načine za punu realizaciju digitalne agende.

IT dijalog između EU i Zapadnog Balkana, inicijativa koju je pokrenula Komisija u saradnji sa zapadnobalkanskim partnerima, biće zadužen za praćenje realizacije Digitalne agende.

Kontekst

Digitalna agenda za Zapadni Balkan je zajednički poduhvat šest zapadnobalkanskih partnera i Evropske komisije. Predstavljena je 6. februara 2018. kao jedna od šest vodećih inicijativa u saopštenju o kredibilnoj perspektivi proširenja i pojačanom angažmanu sa Zapadnim Balkanom. Pokretanje Digitalne agende je najavljeno na prošlogodišnjem Digitalnom samitu Zapadnog Balkana održanom u aprilu, kada je predstavljen i plan za smanjenje naknada za roming između EU i zapadnobalkanskih partnera.

Na samitu u Trstu održanom u julu 2017, lideri Zapadnog Balkana su podržali digitalnu integraciju kao jednu od četiri komponente višegodišnjeg akcionog plana za uspostavljanje regionalnog ekonomskog područja. / EU INFO

 

 

29.06.2018 · ZAPADNI_BALKAN / DIGITALIZACIJA