KOSOVO / OBRAZOVANJEM PROTIV RADIKALIZMA U KOSOVSKIM ŠKOLAMA /AMRA ZEJNELI LOXHA


01.07.2018
Nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu snabdeće se uputstvom kako sprečiti nasilni ekstremizam na Kosovu. U budućnosti se planira i da se uvedu predmeti koji će pospešiti borbu protiv ove pojave. Uputstvo je izradilo Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, a projekat su podržale Ambasada Italije i UNDP.

Ministar obrazovanja Šućuri Bitići je na predstavljanju projekta u petak izjavio da je on u skladu sa obavezama iz vladine strategije o sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizma 2015-2020.

„Obrazovanje igra važnu ulogu u sprečavanju radikalizma, tako što podstiče na razvoj kritičkog razmišljanja kod naših učenika, na izgradnju poverenja i životne sposobnosti, kako bi se na svet gledalo iz pespektive globalnog građanina“, kazao je Bitići.

Upustvo će biti tehnički vodič kako se suočiti sa konkretnim izazovima koji se podstiču nasilnim ekstremizmom u školama. On nudi praktične savete za nastavnike kako da se suoče sa radikalizmom i nasilnim ekstremizmom na produktivan i direktan način. Takođe su uključeni i primeri koji su se već desili u kosovskom školama.

„Takvi scenariji imaju preporuke za nastavnike kako da efektivno odgovore na ponašanje učenika o nasilnom ekstremizmu“, kazao je Bitići.

Primera radi, u slučaju da učenici traže od nastavnika da izostanu sa nastave zbog verskih rituala, u Upustvu nastavnom osoblju se preporučuje da učenicima treba da se stavi do znanja da poštuju njihovu veru, ali da ne mogu da izostaju sa nastave, te umesto kazne, treba da im se objasne koristi od pohađanja nastave. Uključivanje roditelja u ovo pitanje je takođe predviđeno, ukoliko se ne naiđe na razumevanje. U upustvu se takođe navodi da su neki od spoljnih znakova moguće radikalizacije odbijanje da se saslušaju različiti stavovi, promena u ponašanju – antisocijalni komentari, povlačenje, izolacija – nasilno ponašanje nad drugima, osećaj progona, izražavanje simpatije prema ekstremističkim grupama.

Ministar Bitići je dodao da je ovo samo prvi korak u borbi protiv nasilnog ekstremizma u školama, te dodao da UNDP podržava ministarstvo za razvoj kurikule za sprečavanje nasilnog ekstremizma.

„Kurikulum za sprečavanje nasilnog ekstremizma će se fokusirati na to da se učenici zaista usmere na demokratske vrednosti, jednakost i mir, promovirajući sveobuhvatni pristup u čijem će centru biti učenik“, dodao je Bitići.

Ambasador Italije na Kosovu rekao je da u su u srži ovog projekta – škole i obrazovanje koji igraju osnovnu ulogu u formiranju novih generacija i sprečavanju razvijanja nasilnih ideologija te da je ovo samo deo napora koje sve zemlje poduzimaju u vezi sa ovom pojavom.

„Sprečavanje nasilnog ekstremizma je mnogo bolje od borbe protiv ekstremizma“, kazao je on.

Ulrika Ričardson, stalna predstavnica UNDP-a je kazala da s obzirom da Kosovo ima mladu populaciju, ovo upustvo je važno jer će pomoći mladima u formiranju važnih vrednosti. Naglasila je dvostruku ulogu interneta u životu mladih ljudi – dok je s jedne strane važan resur, on često može da bude i rizičan za mlade.

Na osnovu zvaničnih podataka, 316 osoba sa Kosova je učestvovalo u stranim konfliktima u Siriji i Iraku a veruje se da se tamo još uvek nalaze oko 140 lica. Na Kosovo se vratilo njih 117.

Odlazak mladih na strana ratišta nateralo je kosovske institucije da usvoje poseban zakon kojim se sankcionišu takva krivična dela.

 

01.07.2018 · RADIKALNI_ISLAMISTI