Šoder: Omogućiti migrantima koji to žele da ostanu u Srbiji


02.07.2018
Šef predstavništva UNHCR u Srbiji Hans Fridrih Šoder izjavio je 2. jula da se ne može pretpostaviti koliko migranata će ostati na teritoriji Srbije, ali da je važno da se svima koji žele da ostanu to i omogući. Prema podacima UNHCR, u Srbiji je početkom 2017. boravilo oko 7.200 izbeglica, tražilaca azila i migranata dok je u 2018. taj broj prepolovljen.  

Srbija je nedavno usvojila novi Zakon o azilu i privremenoj zaštiti. Prema tome, svi koji žele da dobiju međunarodnu zaštitu, koji je zavređuju i kojima je potrebna, mogu da je zatraže i dobiju u Srbiji. Istovremeno, nema potrebe da Srbija zamenjuje mehanizme zaštite koji postoje u EU i koji tamo mogu da se sprovedu", rekao je Šoder novinarima u Beogradu.

02.07.2018 · Beograd