SRBIJA / SA KONFERENCIJE O INVESTICIJAMA U SRPSKOJ ENERGETICI


03.07.2018
EPS-ova ulaganja su garant stabilnosti  

Od 2015. do 2017. godine EPS je kroz revitalizacije, nabavke savremene opreme, zaštitu životne sredine i pripremne aktivnosti za gradnju novih kapaciteta realizovao 1,2 milijarde evra investicija u svim delatnostima

 

 

U Srbiji je pokrenut snažan investicioni ciklus u sektoru energetike vredan više od tri milijarde evra, koji će obezbediti dugoročnu energetsku bezbednost zemlјe, rekao je Aleksandar Antić,ministar rudarstva i energetike,na konferenciji „Investicije i novi kapaciteti - garant energetske bezbednosti". Uz podršku Vlade, u poslednje dve godine Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ potpuno je posvećeno realizaciji velikih, strateških investicionih projekata koji se odnose na primenu najsavremenijih tehnologija, povećanje energetske efikasnosti, izgradnju novih, modernih postrojenja i revitalizaciju starih i pouzdanih, istaknuto je na konferenciji koja je okupila stručnu javnost, a održana je u organizaciji energetskog portala „Balkanmagazin“, uz podršku JP EPS.

- Mnogo radimo, imamo snažan investicioni ciklus za koji duboko verujem da doživlјava dodatni zamajac, koji će kapitalno uticati na našu energetsku bezbednost. To je jedno od klјučnih pitanja naše države, kao i pitanje broj jedan u svim zemlјama, pitanje koje dominira u svim političkim i geopolitičkim razmatranjima, kao i u EU - rekao je Antić.

Od kraja 2015. godine mnogi projekti JP EPS su uspešno restartovani. Pokrenuta je realizacija izgradnje novog termo bloka u Kostolcu, „zelenog“ projekta u Kolubari, modernizacija HE „Zvornik“ i malih hidroelektrana, izgradnja postrojenja za odsumporavanje i prvog EPS-ovog vetroparka u Kostolcu. Radovima na „Đerdapu 1“, HE „Zvornik“ i HE „Bajina Bašta“, hidro kapaciteti su povećani za 140 megavata, dok je snaga termokapaciteta veća za 220 megavata radovima na TENT A, TENT B i TE „Kostolac B“.

- To znači da smo od 2015. do 2017. godine kroz navedene projekte revitalizacija, nabavki savremene opreme, zaštite životne sredine i pripremnih aktivnosti za gradnju novih kapaciteta - realizovali 1,2 milijarde evra investicija u svim delatnostima: proizvodnji energije, proizvodnji uglјa, distributivnom sistemu i kvalitetu snabdevanja - rekao je Vladimir Marković, direktor Sektora za klјučne investicione projekte JP EPS.

On je istakao da ukoliko kompanija želi da bude uspešna u savremenom poslovanju, profitabilna i sa izvesnom budućnošću, ona mora da, uporedo sa svakodnevnom borbom za rezultate, precizno planira i realizuje velike investicije koje će unaprediti njeno poslovanje.

- Kada je reč o energetici, taj uslov još više dolazi do izražaja. Otvaranje tržišta električne energije, promena fokusa ka obnovlјivim izvorima, tehnološki napredak i sve stroži propisi u zaštiti životne sredine, umnogome su izazvali da velike energetske kompanije moraju u svojim planovima da obuhvate više segmenata poslovanja nego što je to bio slučaj do pre deceniju ili dve – dodao je Marković.

EPS je zato posvećen upravo realizaciji velikih, strateških investicionih projekata koji se odnose na primenu najsavremenijih tehnologija, povećanje energetske efikasnosti, izgradnju novih, modernih postrojenja i revitalizaciju onih starih i pouzdanih. Taj posao nije lak ni za jednu evropsku energetsku kompaniju, a pogotovo za EPS koji sa sobom vuče breme teških vremena i decenija bez investicija, dok su konkurenti implementirali najnovije tehnologije i stekli veliku prednost. Ona, ipak, nije nedostižna, što EPS u poslednje dve godine i pokazuje, uprkos najnižoj ceni struje u Evropi.

Kada je reč o strateškim cilјevima JP EPS od 2018. do 2027. godine, prioriteti su usmereni na sigurnost snabdevanja, ispunjenje ekoloških obaveza, modernizaciju, ekonomsku održivost, i dalјu realizaciju investicija.

- Zato će u oblast rudarstva biti uloženo 1,1 milijarda evra, u termo sektor 1,7 milijarde evra, u obnovlјive izvore 0,7 milijardi, a u distributivne i korporativne projekte 1,4 milijarde. Ukupno posmatrano, kapitalna ulaganja do 2027. godine iznosiće 4,9 milijardi evra – rekao je direktor Sektora za klјučne investicione projekte JP EPS.

Ministar rudarstva i energetike naglasio je da se ozbilјno razvija i nekoliko projekata u hidro sektoru, kao što su moravske hidroelektrane kroz pet kaskadnih objekata snage po 30 megavata, zatim na Drini i Ibru, gde postoji potencijal za kapacitete snage više stotina megavata struje.

- Srbija treba da razmatra i potrebu izgradnje još jedne velike reverzibilne hidroelektrane za koju duboko verujem da ima budućnost zbog obnovlјivih izvora i proizvodnje u vršnim satima – dodao je Antić.

Jedan od strateških pravaca kojima EPS ide je revitalizacija hidroelektrana, kojima se dobija značajno povećanje kapaciteta i radnog veka ovih postrojenja. Svaki kilovat-čas dobijen iz vode je veoma značajan, jer je prihvatlјiviji sa stanovišta zaštite životne sredine i jeftiniji je za proizvodnju u poređenju sa uglјem.

- Značaj revitalizacije može se ilustrovati na sledeći način: u hidrološki dobrim godinama kao što je bila 2014, razlika proizvodnje rumunske strane koja je potpuno revitalizovana i srpske strane na elektranama „Đerdap 1“ i „Đerdap 2“, iznosi oko 150 gigavat-časova – objasnio je Marković.

Najzanačanije su sada revitalizacije HE „Zvornik“ i HE „Đerdap 1“. Očekivano povećanje proizvodnje električne energije u „Zvorniku“ nakon revitalizacije na godišnjem nivou iznosiće i do 15 odsto. Pored veće proizvodnje električne energije, revitalizacija će doprineti manjim troškovima održavanja i produžiće radni vek ove hidroelektrane za još 40 godina.

Rukovodilac portfelјa klјučnih investicionih projekata u JP EPS Dragoslav Cicović, ukazao je na značaj projekta malih hidroelektrana, kao i projekta vetroparka Kostolac, kao pokazatelјa širenja portfelјa na potpuno nove kapacitete.

- Ono što izdvaja ovaj projekat je njegova izuzetna kompleksnost i sama geografska razuđenost, što nameće potrebu energetske efikasnosti, tako da ne postoji pravo na grešku, već je prilikom realizacije potrebno do tančina definisati svaki potez – kaže Cicović o projektu malih HE.

EPS je počeo i realizaciju projekta izgradnje novog bloka B3 u Kostolcu, prvog novog termokapaciteta u Srbiji nakon skoro tri decenije. To je simbol najsavremenijih rešenja koja će obezbediti novu snagu i čistu, efikasnu proizvodnju u narednim decenijama.

Jedan od prioriteta je da se što više uklјuče domaće firme u taj i slične projekte, kako bi se tehnološki unapredile i Ministarstvo rudarstva i energetike insistiraće da ugovori za velike poslove predviđaju veće učešće srpskih preduzeća.

U EPS-u veruju da srpska privreda ima potrebne kapacitete, iskustvo i resurse da odgovori zahtevima koje nameću projekti u energetici. 
- Nemamo direktan uticaj na izbor domaćih kompanija kao podizvođača, ali podržavamo da se što više uklјuče i ukazujemo da srpske kompanije imaju adekvatno iskustvo i kapacitete da odgovore svim zahtevima – objasnio je Marković.

Specijalni savetnik u Ekonomskom institutu Ljubo Maćić, ukazao je na otpornost energetskog sistema Srbije uprkos svim izazovima sa kojima se tokom proteklih decenija suočavao. On kaže da je u ovom trenutku, možda i klјučni izazov to što je energetska tranzicija višeslojan proces, što znači da svaka država treba da se, pre svega, oslanja na svoje resurse, sopstveni kadar i obezbedi održavanje energetskog sistema iz sopstvenih izvora finansiranja.

 

P. Đurković

 

Antrfile

 

Termo

 

Termokapaciteti EPS-a su najveća snaga energetskog sistema Srbije, budući da 70 odsto električne energije dobija iz uglјa. Samo u projekte zaštite životne sredine termokapaciteta EPS će uložiti više od 600 miliona evra do 2025. godine.

- U toku je projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, koji obezbeđuje budućnost Termoelektrane „Nikola Tesla A“, najvećeg termo postrojenja u zemlјi. Ova „fabrika struje“ biće usaglašena sa evropskim standardima zaštite životne sredine. Sistem za odsumporavanje dimnih gasova na četiri bloka TENT A snage veće od 300 megavata vredan je 167,2 miliona evra i smanjiće emisije sumpor-dioksida devet puta. To je najbolјi primer izazova na koje već odgovaramo, ali i koji nas još čekaju – dodao je Marković

03.07.2018 · INVESTICIJE / EPS