SRBIJA / SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM U OGRANKU TENT


04.07.2018
Još samo sertifikat

Posle sertifikacije, sprovedene od 21. do 25. maja, predstavnici sertifikacione kuće SGS dali su pozitivan nalaz. Očekuje se dodela setrifikata sistema menadžmenta energijom u ogranku TENT, koji će dovesti smanjenja potrošnje energije i uticaja na životnu sredinu

 

Sertifikacija sistema menadžmenta energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001 u ogranku TENT „Elektroprivrede Srbije“ trajala je od 21. do 25. maja. Predstavnici sertifikacione kuće SGS obišli su tri lokacije: TENT A u Obrenovcu, TE „Kolubara“ u Velikim Crlјenima i TE „Morava“ u Svilajncu, da bi se uverili da su korektivne mere koje su predložili posle predsertifikacione provere doslovno sprovedene. Proverili su nabavke, projektovanje, kompetentnost i obuke, posle čega su dali pozitivan nalaz. Ukoliko sve bude po planu, očekuje se još samo dodela sertifikata.

Iz Sektora za integrisani sistem menadžmenta (IMS) ogranka TENT naglašavaju koliko je bitno da se, posle trogodišnjih aktivnosti i napora nadležnih službi, licenciranih energetskih menadžera, timova za menadžment energijom i zaposlenih, konačno stigne do cilјa.

– Primena ovog međunarodnog standarda omogućava da se uspostavi i održi sistem upravlјanja energijom koji će direktno dovesti do smanjenja potrošnje energije, a indirektno do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i drugih negativnih uticaja na životnu sredinu. Zahtevi ovog standarda su zaživeli u svim delovima TENT-a i nisu nepoznanica za zaposlene. Biće to četvrti sertifikat za ogranak TENT, budući da su već u primeni tri sistema menadžmenta, čiji je cilј unapređenje poslovne politike. To su sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), sistem upravlјanja zaštitom životne sredine (EMS) i sistem upravlјanja bezbednošću i zdravlјem na radu (OHSAS) – rekla je Ljilјana Komlenski, rukovodilac Sektora za IMS u ogranku TENT.

Ona je podsetila da su aktivnosti za implementaciju sistema EnMS počele 2015, a intenzivirane 2016. godine, imenovanjem energetskih menadžera i timova za menadžment energijom iz svih delova ogranka TENT - TENT A, TENT B, TE „Kolubara“, TE „Morava“ i Železnički transport.

– Pohvalila bih trud, zalaganje i posvećenost nadležnih službi, menadžmenta i zaposlenih iz ogranka TENT tokom višegodišnjih aktivnosti na ovom, za nas vrlo kompleksnom i značajnom projektu. Prevashodno mislim na licencirane energetske menadžere i timove za menadžment energijom iz svih organizacionih celina, koji su uspešno položili težak ispit, ali i na ostale zaposlene koji su odlično razumeli svoju ulogu. Svi su oni doprineli implementaciji sistema za menadžment energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001. Posebno bih zahvalila na saradnji predstavnicima sertifikacione kuće SGS, koji su nas svojim nalazima i preporukama proveli kroz kompletnu proceduru i olakšali nam put do cilјa – istakla je Komlenski.

Lj. Jovičić  

 

Antrfile

 

Aktuelni poslovi

 

Na 71. sednici Odbora za IMS u Obrenovcu istaknuto je da je u toku i projekat usaglašavanja sa novim verzijama standarda ISO 9001 i ISO 14001. Tokom maja, sprovedena je obuka za popunjavanje kartona procesa na svim lokacijama ogranka TENT.

04.07.2018 · TENT