CRNA GORA / MINISTARKA SEKULIĆ: ZA SIGURNO I STABILNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM VIŠE OD 81 MILION EURA


27.07.2018
Plan revitalizacije elektrodistributivne mreže, vrijedan 81,6 miliona eura, omogućiće svakom građaninu, bilo da se radi o privrednom društvu ili pojedincu, sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom, kazala je ministarska ekonomija Dragica Sekulić.

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila Plan aktivnosti revatilizacije srednjenaponske (SN) i niskonaponske (NN) nadzemne mreže u distributivnom sistemu 2019-2021.

„Svaki građanin koji redovno plaća račune za potrošenu eklektričnu energiju ima pravo na sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom. Ekonomski rast u Crnoj Gori je u prošloj godini bio 4,3%, a u prvom kvartalu ove godine 4,5% i mora ga pratiti odgovarajuća infrastruktura“, kazala je ministarka Sekulić.

Svjesni toga, kroz  organe upravljanja u Elektroprivredi Crne Gore pokrenuta je inicijativa sveobuhvatne revitalizacije distributivne mreže u Crnoj Gori i s tim u vezi Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS)  je proslijedio plan investicija za  naredne tri  godine.

„Samo za 2019. godinu je planirano da se potroši preko 32 miliona eura u revitalizaciju SN i NN mreže. Na osnovu dinamičkog plana po regionima i godinama određena je potrošnja planiranih sredstava“, kazala je ona.

Ovakvo ulaganje, kako je objasnila, neće se reflektovati na povećanje tarifa za distribuciju električne energije.

„Plan je da ova sredstva koristimo tako što će domaće kompanije i radna snaga imajti svoje mjesto u realizaciji ovog investicionog plana“ istakla je Sekulić.

Već u avgustu, kako je dodala, Regulatorna agencija za energetiku (RAE) treba da potvrdi investicioni plan.

„Nakon usvajanja plana od strane RAE, CEDIS će pristupiti pripremi tenderske dokumentacije kako bi početkom 2019. godine ušao u implementaciju i realizaciju ovako ambicioznog investicionog plana“, kazala je ministarka Sekulić.

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

27.07.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA