BIH / VLADA FBIH: PRIPREMITI PLAN ZA INCIDENTNA ZAGAĐENJA VODA I UBRZATI DONOŠENJE ZAKONA O ŽIVOTNOJ SREDINI / BGEN


25.08.2018
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) zadužila je Agenciju za vodna područja sliva reke Save i sliva Jadrana da pripremi Federalni operativni plan za incidentna zagađenja voda, a od Federalnog parlamenta zahteva da ubrza donošenje zakona o okolišu.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o incidentnom zagađenju reke Spreče nastalom ispuštanjem tehnoloških otpadnih voda iz taložišta Bijelo more, saopštila je Vlada FBiH.

U aprilu je zbog pucanja nasipa na taložištu Bijelo more postrojenja za tretman otpadnih voda Fabrike sode Sisecam soda u Lukavcu došlo do izlivanja u reku Spreču. Početkom avgusta u reku je, kako su preneli BiH mediji, iscurila i velika količina amonijačne vode sa katranom iz pogona firme Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (GIKIL).

U zaključku Vlade FBiH navodi se da će Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izmeniti Pravilnik o postupcima i merama u slučaju akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu. Cilj izmena je propisivanje nadležnosti za usvajanje Federalnog operativnog plana za incidentna zagađenja, kao i kantonalnih planova.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da kroz proceduru donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koja je u toku, utvrdi veće novčane kazne za prekoračenje graničnih vrednosti parametara tehnoloških otpadnih voda i nesprovođenje monitoringa otpadnih voda, navodi Vlada FBiH.

Predlog zakona u Parlamentu od 30. aprila

Inače, Vlada FBiH je još početkom aprila usvojila Predlog zakona o zaštiti okoliša. Novi zakon, kako je tada saopštila Vlada, zasnovan je na rezultatima projekta “Monitoring napretka usklađenosti okolišne legislative u zemljama jugoistočne Evrope sa legislativom Evropske unije”.

U ovom projektu je utvrđeno da je važeći Zakon delimično usklađen sa propisima EU, kao i da nije preneo obaveze koje je BiH preuzela ratifikacijom više međunarodnih konvencija.

Novi zakon zasnovan je na direktivama EU i međunarodnim konvencijama.

Predlog zakona o zaštiti okoliša je zvanično u proceduri Parlamenta FBiH od 30. aprila.

25.08.2018 · BIH / ENERGETIKA / MONITORING_OTPADNIH_VODA / OTPADNE_VODE / VLADA_FBIH / ZAKON_O_ZAŠTITI_OKOLIŠA