BIH/ ČEŠKA AMBASADA OBJAVILA POZIV ZA GRANTOVE U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE / BGEN


06.09.2018
Ambasada Češke Republike u Bosni i Hercegovini (BiH) je pozvala neprofitna pravna lica registrovana u BiH da se prijave za grantove u iznosima od 18.900 KM do 37.800 KM (9.650 evra i 19.300 evra) u okviru programa Mali lokalni projekti za 2019. godinu, naglašavajući da projekti moraju biti usmereni na obnovljive izvore energije (OIE), stoji u pozivu objavljenom na sajtu ambasade.

Prijave za grantove u oviru programa Mali lokalni projekti mogu podneti lokalne nevladine organizacije, organizacije lokalne zajednice, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na lokalnim razvojnim aktivnostima, opštinske, regionalne ili državne institucije ili agencije koje rade na lokalnim projektima, navodi se u pozivu za prijave.

Grantovi će se isplaćivati u konvertibilnim markama (KM), a finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrednosti projekta. Ukupni iznos ličnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne sme prelaziti 25% ukupnih troškova, ističe se u pozivu.

Rok za podnošenje prijava je 14. septembar 2018. godine do 12.00 sati (podne), a implementacija projektnih aktivnosti je od marta do kraja oktobra 2019. godine. Podnosilac zahteva može predati samo jedan projektni predlog, ističe se u pozivu.

Mali lokalni projekti su sastavni deo razvojne saradnje Češke Republike u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Češke Republike u Sarajevu, podseća se u pozivu prijave.

Grantovi za male lokalne projekte za 2018. godinu su takođe bili usmereni na obnovljive izvore energije, ali i na održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije) i dobro upravljanje i ojačanu demokratiju, stoji u pozivu za prijave objavljenom u septembru prošle godine.

Iznosi grantova za pojedinačne projekte koji su tada nuđeni su se kretali od oko 15.000 KM do 37.500 KM (oko 7.675 evra do 19.200 evra), navodi se u prošlogodišnjem pozivu na sajtu ambasade.

06.09.2018 · ČEŠKA_AMBASADA / GRANTOVI / OBNOVJLIVI_IZVORI_ENERGIJE