CRNA GORA / KROZ TRI PONUDE DEVET KOMPANIJA ZAINTERESOVANO ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE NA BRISKOJ GORI


06.09.2018
Ponude za izgradnju solarne elektrane na lokalitetu Briska gora u Ulcinju , dostavila su tri  konzorcijuma I to:  Konzorcijum Fortum i EPCG – kojeg čine Fortum Corporation, Finska, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić i Sterling & Wilson, Indija; Konzorcijum IREDL – kojeg čine International Renewable Energy Development Ltd, Malta i Zhuai Singyes Green Builidnig Techonology CO Ltd, Kina; Konzorcijum Montesolar – kojeg čine kompanije Sunderland, Crna Gora, Bemax, Crne Gora, Samgreenpower, Francuska i korporacija Solon, SAD.

 “Raduje naš što su ovako renomirane kompanije prepoznale vrijednost i važnost  projekta bez obzira što nijesu predviđene subvencije za otkup električne energije”, kazala je ministarka Sekulić na današnjoj pres konferenciji.

 

Ministarka je napomenula da je Ministarstvo ekonomije  na osnovu ovlašćenja koja mu je dala Vlada 19. maja  raspisalo Javni poziv za za  davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini ukupne površine 6.621.121m2, radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

 

“Od izuztenog značaja je činjenica da svaka od ovih kompanija prevazilazi naše zahtjeve u odnosu na tražene reference i  finansijsku sposobnost” kazala je ministarka.

 

Komisija zadužena za vrednovanje ponuda će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda predložiti Vladi Crne Gore jedan od konzorcijuma a na osnovu prethodno utvrđenih kriterijuma.  

 

Radovi na elektrani neće trajati  duže od 36 mjeseci i realizovaće se u dvije faze . U prvoj fazi , koja će trajati 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa izabranom kompanijom, izgradiće se 50MW elektrane. Izgradnja preostalog dijela elektrane trajaće tri godine od potpisivanja ugovora.

 

“Naglašavam da ćemo blagovremeno I onoj mjeri u kojoj nam to zakon dozvoljava a  vodeći računa da ne povrijedimo intelektualna prava koja su sadržanana u ponudama, javnost obavještavati o svakom koraku” zaključila  je Sekulić.

 

 

 

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

06.09.2018 · CRNA_GORA / EKONOMIJA / ENERGETIKA