SRBIJA / EBRD OBEZBEDIO DO 600 MILIONA DINARA UNICREDIT BANCI U SRBIJI ZA KREDITIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OIE / BGEN


08.09.2018
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je obezbedila UniCredit banci, drugoj najvećoj banci u Srbiji, sredstva u iznosu do 600 miliona dinara (oko 5,1 milion evra), sa ciljem da podstakne finansiranje zelene ekonomije, navodi se u saopštenju EBRD-a.  

Ova kreditna linija je deo EBRD-ovog GEFF programa za finansiranje zelene ekonomije na Zapadnom Balkanu Green Economy Financing Facility, u ukupnom iznosu od 85 miliona evra, koje se sprovodi u saradnji sa Sekretarijatom Energetske zajednice. Inicijativa je kreirana sa ciljem da pruži podršku lokalnim domaćinstvima, stambenim zajednicama i prodavcima energetski efikasnih tehnologija za investiranje u mere energetske efikasnosti i projekte obnovljivih izvora energije (OIE).

Sa ciljem da podstakne investiranje u zelenu tehnologiju, Evropska unija, zajedno sa Saveznim ministarstvom finansija Republike Austrije i Investicionim okvirom za Zapadni Balkan, obezbeđuje sredstva za finansijske podsticaje i tehničku podršku.

Sredstva iz ove kreditne linije će biti odobravana za ulaganje u tehnologije visokih performansi kada je energetska efikasnost u pitanju, materijale i rešenja za stambene objekte, kao što su zamena prozora ili vrata, adaptacija fasada, nabavka opreme za grejanje ili termoizolacionih materijala, kupovina fotonaponskih panela, toplotnih pumpi, ekonomične rasvete, i druge mere koje doprinose ekonomičnosti i uštedi. Cilj je da se smanji potrošnja energije i unapredi energetska efikasnost u skladu sa principima Evropske banke za obnovu i razvoj za Tranziciju ka zelenoj ekonomiji (GET). Sa ovakvim ulaganjima, domaćinstva ne samo da će postati energetski efikasnija, već će doprineti smanjenju emisije štetnih gasova i njihovog uticaja na životnu sredinu.

UniCredit Banka će odobravati potrošačke kredite u iznosu do 3 miliona dinara sa rokom otplate do sedam godina. Podsticaj može iznositi do 20% ulaganja. Nominalna kamatna stopa iznosi 9,11% na godišnjem nivou, dok je efektivna kamatna stopa 10,82% godišnje.

„Zadovoljstvo nam je što nastavljamo saradnju sa našim dugogodišnjim partnerom, UniCredit Bankom, obezbeđivanjem sredstava za finansiranje zelene ekonomije. Ova saradnja ima dvostruki značaj, jer ne samo da će porodicama u Srbiji omogućiti da umanje račune za potrošnju energije i smanje emisiju štetnih gasova, već je ovo i naš prvi projekat sa UniCredit Bankom koji će obezbediti kredite u domaćoj valuti“, izjavila je Žužana Hargitai, direktorka Regionalne kancelarije EBRD-a za Zapadni Balkan.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Do danas je uložio 982 miliona evra u skoro 60 zelenih projekata širom zemlje. Samo u 2017. godini, Banka je obezbedila preko 380 miliona evra za više od 200 projekata u različitim sektorima srpske privrede.

08.09.2018 · EBRD / ENERGETSKA_EFIKASNOST_DOMAĆINSTAVA / KREDIT / OIE / UNICREDIT