POČEO TRENING ZA ISTRAŽIVAČKE NOVINARE JAVNIH SERVISA NA ZAPADNOM BALKANU


12.10.2018
 Sloboda izražavanja je osnov demokratije i pluralizama, kao što je uloga javnih servisa u uslovima kada se medijski pejzaž brzo menja od ključnog značaja, rekao je 12. oktobra šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici na otvaranju radionice o istraživačkom novinarstvu za novinare javnih servisa regiona u RTS. EU će uložiti 1,5 miliona evra u dvogodišnji projekat čiji je cilj da doprinese reformama i profesionalnom razvoju medijskih javnih servisa na Zapadnom Balkanu kako bi se podstakla produkcija pluralističkog, nezavisnog i verodostojnog programskog sadržaja.

Fabrici je u Galeriji RTS istakao da se projekat sprovodi na regionalnom nivou radi unapređenja kapaciteta javnih servisa u oblasti istraživačkog novinarstva koje je "suština novinarstva".

 

Šef Delegacije EU u Srbiji je podsetio da EU od 2000. sarađuje sa Radio Televizijom Srbije i Radio Televizijom Vojvodine koje su od tada od Brisela dobile 5,4 miliona evra za brojne projekte.

 

"Novinari će zahvaljujući novom projektu biti spremniji da prave kvalitetniji sadržaj i na najbolji način služe javnosti", kazao je Fabrici.

 

On je rekao i da je ideja projekta da se ojača javni servis kako bi pružao bolje sadržaje i bolji proizvod javnosti.

 

"Javni servisi su sidrište za sve javne medije... važno je da njihov program bude dobar", kazao je Fabrici na otvaranju radionice na kojoj će učestvovati 14 novinara iz sedam javnih servisa iz regiona.

 

Generalni direktor RTS Dragan Bujošević pozdravio je otvaranje treninga rekavši međutim da ne voli pojam istraživačkg novinarstva jer je "novinarstvo istraživačko ako je novinarstvo, ne postoji druga vrsta novinarstva".

 

U okviru projekta će se raditi na promociji evropskih standarda i najboljih praksi širom Zapadnog Balkana, generisanju sinergije između javnih servisa i regionalnih razmena politika i praksi za novu fazu u procesu medijske reforme, kao i širenju i podsticanju saradnje u sferi istraživačkog novinarstva, mehanizama korodukcije na odabrane teme i regionalne razmene digitalizovanih arhivskih materijala.

 

Ana Petruševa iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN) rekla je da je sve manje medija koji brinu o javnom interesu a sve više onih koji upadaju u zamku tabloidizacije istakavši da će radionice koje upravo počinju omogućiti novinarima da steknu nove veštine kako bi unapredili rad.

 

Istovremeno je glavni trener na projektu Nils Hanson sa Švedske televizije SVT rekao da je istraživačko novinarstvo danas globalno i da je postalo komercijalno u pozitivnom smislu reči jer gledaoci žele da čuju eksluzivne priče i da plate za njih.

 

Projekat sprovodi Međunarodna federacija novinara sa Evropskom radiodifuznom unjom, Evropskom federacijom novinara, Austrijskim javnim emiterom, BIRN i Kancelarijom evroazijske razmene vesti za jugoistočnu Evropu.

 

Osim medijskih javnih servisa kao glavnih korisnika projekta, projekat će obuhvatiti saradnju sa nacionalnim parlamentima, regulatornim radiodifuznim organima i relevantnim nevladinim organizacijama u medijskom sektoru.

 

Izvor: EURACTIV.rs


12.10.2018 · ZAPADNI_BALKAN