CRNA GORA / Javni poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju JPU "Naša radost" u Herceg Novom otvoren do 5.decembra


31.10.2018
Ministarstvoekonomijeje 18. oktobraraspisaloJavnipozivzarekonstrukcijuJPU “ Našaradost” uHercegNovom

IzvođenjeradovaserealizujeuokvirudrugefazeProgramaeneregetskeefikasnostiujavnimzgradama", koji se finansira iz kredita i donacije obezbjeđene od strane KfW banke. Za impelmentaciju Programa opredjeljena su sredstva u iznosu od 22,743 miliona €.

 

Rekonstrukcija vrtića biće finansirana djelimično iz sredstava kredita, a djelimično iz sopstvenih sredstava Ministarstva prosvjete.

 

DrugafazaProgramapodrazumijevaprimjenumjeraenergetskeefikasnostiuodabranimobrazovnimustanovama, kojesuunadležnostiMinistarstvaprosvjete, zatim  administrativnimobjektimakojisuunadležnostiUpravezaimovinu, kaoiodabranimobjektimaunadležnostiMinistarstvaradaisocijalnogstaranja.

 

DosadajeuokvirudrugefazeProgramaizvršenaprimjenamjeraenergetskeefikasnostiusedamobrazovnihustanovauPodgorici, Danilovgradu, CetinjuiUlcinjuuvrijednostiod 5,6 milionaeura. Takođe, utokujeizvođenjeradovana 6 objekata, itoZavodu "Komanskimost" uPodgorici, OŠ "AleksaĐilas Bećo" iS.M.Š."Vuksan Đukić" uMojkovcu, Resursnimcentrima "Podgorica" i "1.jun" iGimnaziji "Slobodan Škerović" uPodgorici. Vrijednostugovorenihradovanaovimobjektimaiznosi 5,6 milionaeura.

 

 

 

 

 

Uperioduod 2012 do 2015. godinerealizovanajeprvafaza"Programaenergetskeefikasnostiujavnimzgradama", gdjejeizvršenaprimjenamjeraenergetskeefikasnostiu 20 osnovnihisrednjih školakaoijednomstudentskomdomu. Vrijednostizvedenihradovauprvojfaziprojektaiznosilaje 13,2 milionaeura.

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju JPU "Naša radost" u Herceg Novom ističe  5. decembra. 

 

Javni poziv objavljen  je na sajtu  www.energetska-efikasnost.me

 

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

 31.10.2018 ·