BIH / KVOTE ZA BIOGASNE ELEKTRANE ISKORAK U ZAŠTITI OKOLIŠA I NOVA PRILIKA ZA POLJOPRIVREDNIKE


29.11.2018
OTPAD

 “Otpad poljoprivrednog porijekla predstavlja jedan od velikih izazova u Bosni i Hercegovini. Tu spada đubre odnosno prostirka iz farmskih objekata za držanje životinja, te animalni otpad nastao tokom klanja i prerade mesa. Odlaganje takvih materija predstavlja veliki problem, te rizik za zajednicu. Elektrane na biogas mogu biti rješenje jer pretvaraju taj otpad u električnu, toplotnu energiju i đubrivo.

Subvencionirana kupovina električne energije iz elektrana na biogas daje poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji podsticaj da pravilno rukuje i odlaže otpad, čime štiti vodu, tlo i vazduh od zagađenja”, poručeno je iz USAID/Sweden Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II).

USAID EIA i njemački GIZ ProRE naglasili su koristi za energetski sektor. “Izmjene Akcionog plana FBiH omogućit će izgradnju postrojenja na biogas ukupnog kapaciteta od 1.200 kW i stabilnu godišnju proizvodnju od 9.600 MWh. Poljoprivrednim kompanijama i firmama iz prehrambene industrije će se kupovinom električne energije iz postrojenja na biogas osigurati oko 77 miliona KM dodatnog prihoda u periodu od 12 godina. Garantovani prihodi od prodaje električne energije pomoći će firmama tokom tržišnih fluktuacija, čime će se sačuvati već postojeća radna mjesta i stvoriti uslovi za nova. Na taj način će lokalne zajednice i firme imati direktne koristi prelaskom na čistiji i održiviji energetski miks u Bosni i Hercegovini”.

Energetika.ba

29.11.2018 · BIH / BIOGAS