BIH / U SARAJEVU 4. DECEMBRA POČINJE DVODNEVNI HARD TALK O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


04.12.2018
U Sarajevu se 4. i 5. decembra održava najnoviji u seriji Hard Talk događaja o obnovljivim izvorima energije (OIE), u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE). Dvodnevni Hard Talk održava se u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH), pod nazivom „Nove mogućnosti za održivi razvoj obnovljivih izvora energije u BiH“. U narednom periodu Hard Talk događaji biće organizovati u još dve zemlje sliva reke Drine – Crnoj Gori i Srbiji.

Hard Talk u Sarajevu, čije održavanje finansira Italija, okupiće učesnike na energetskom tržištu iz javnog i privatnog sektora, koji će diskutovati o ključnim pitanjima, identifikovati prioritete i predložiti konkretne preporuke za promene politika koje su neophodne za prevazilaženje pravnih, regulatornih i tehničkih prepreka i iskorišćavanje potencijala OIE. Dijalog će obuhvatiti i pitanje da li postoji potreba za uvođenjem aukcija za OIE i njihov percipirani efekat na investiciono okruženje.

Prvog dana, 4. decembra, učesnici će se baviti ciljevima i OIE izuzev hidroenergije, kao i pitanjem koji bi bio pravi energetski miks za BiH.

„Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal troškovno-konkurentnih OIE, što se naročito odnosi na hidroenergetske kapacitete i kapacitete energije vetra, ali i solarne fotonaponske kapacitete i biomasu“, kaže Gianluca Sambucini, sekretar Ekspertske grupe za OIE u Odeljenju za održivu energetiku UNECE-a, i dodaje da je primena kriterijuma zaštite životne sredine ključna za održivi razvoj ovog potencijala i obezbeđivanje široke podrške javnosti.

Sambucini, jedan od govornika na otvaranju Hard Talk-a 4. decembra, kaže i da je domaćinstvima i privatnim kompanijama potrebna podrška za privlačenje investicija u projekte obnovljivih izvora energije koji smanjuju emisije CO2 i doprinose ispunjenju Agende održivog razvoja i dodaje da je potreban dijalog različitih zainteresovanih strana da bi se identifikovale i uklonile prepreke i omogućila šira upotreba OIE.

Neksus voda-energetika-hrana-ekosistemi

Učesnici Hard Talk-a će se 5. decembra pozabaviti održivim razvojem OIE, uključujući hidroenergiju, primenom neksusa voda-energetika-hrana-ekosistemi.

Zatim će se održati propratni događaj posvećen planiranoj analizi neksusa koja će ispitivati kako se udeo OIE u zemljama sliva reke Drine može povećati tako da se optimizuju dostupni resursi, negativan uticaj na životnu sredinu (uključujući prekogranični negativan uticaj) svede na najmanju moguću meru i maksimalno iskoriste multisektorske koristi.

Neksus voda-energetika-hrana-ekosistemi pokazuje jaku međusobnu povezanost vodnih, energetskih i resursa hrane. U regionu je međusobna povezanost prikazana u proceni neksusa voda-hrana-energetika-ekosistemi sliva reke Drine, sprovedenoj u skladu sa Konvencijom o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i zaključenoj 2017. godine.

Analizu je finansirala Austrijska razvojna agencija (ADA), a zajednički sproveli UNECE i Globalno partnerstvo za vode – Mediteran.

Domaćin sarajevskog Hard Talk-a i organizator uz UNECE je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz podršku italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, zemljište i more. Od međunarodnih partnera, UNECE na organizaciji događaja blisko sarađuje sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

04.12.2018 · DRINA / HARD_TALK / NEKSUS / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / ODRŽIVA_ENERGETIKA / OIE / UNECE