ALBANIJA / KESH USVOJIO PLAN ZA UPRAVLJANJE KLIMATSKIM RIZICIMA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


28.12.2018
Albanska državna energetska kompanija KESH, čija proizvodnja skoro u potpunosti zavisi od hidroelektrana (HE), usvojila je svoj prvi plan za upravljanje klimatskim rizicima. Plan se zasniva na strateškom pristupu izazovima koje donose rast temperature i sve veće oscilacije hidroloških uslova.

KESH upravlja kaskadom hidroelektrana kapaciteta 1.350 MW na reci Drim, a izazovi sa kojima se susreće zbog klimatskih promena i oscilacija zahtevaće značajne investicije u kratkom i srednjem roku, saopšteno je.

Plan za upravljanje klimatskim rizicima sadrži listu strukturnih i drugih mera za prilagođavanje, koje će KESH sprovesti sa ciljem ublažavanja klimatskih rizika, ali i da bi iskoristio mogućnosti koje donose klimatske promene.

Usvajanjem ovog plana KESH postaje jedan od prvih evropskih operatora hidroelektrana koji se hvataju u koštac sa rizicima klimatskih promena i klimatskih oscilacija kroz formalizovan i strateški pristup.

Rad na planu se odvijao u okviru programa jačanja kapaciteta finansiran od strane austrijskog fonda DRIVE, koji sprovodi kompanija za inženjering i projektni menadžment Pöyry, zajedno sa KWO, švajcarskim operatorom hidroelektrana.

Usvajanje plana je predviđeno ugovorom o kreditu od 218 miliona evra koji je KESH dobio od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za restrukturiranje i transformaciju u modernog proizvođača električne energije na tržištu koje se postepeno otvara, saopštio je EBRD.

Agron Hetoja, izvršni direktor KESH-a, izjavio je: „Sticanje znanja na polju upravljanja hidroelektranama otpornim na klimatske promene je ključni element naše strategije da održimo i dalje razvijamo poziciju jednog od vodećih proizvođača električne energije u regionu Zapadnog Balkana“.

Prema ranijim izveštajima, KESH planira da izgradi plutajuću solarnu elektranu, kojom želi da doprinese diverzifikaciji svog energetskog miksa. Plutajuća solarna elektrana bila bi izgrađena na akumulaciji Vau i Dejes, koja je deo HE Vau i Dejes, jedne od tri hidroelektrane u kaskadi na reci Drim.

 

28.12.2018 · EBRD / HIDROELEKTRANE / KESH / KLIMATSKE_PROMENE