BiH: Uskoro kreće izgradnja prve elektrane na bioplin


07.06.2017
Farma Spreča dobila je od strane Ministarstva energetike i rudarstva FBiH energetsku dozvolu za izgradnju elektrane na bioplin. To je prva elektrana i prva izdana dozvola za postrojenje koje kao primarni izvor energije koristi bioplin.

Bioplin će se proizvoditi od otpada sa farme. Bioplinska postrojenja i proizvodnja energije iz bioplina je veoma značajan projekt u BiH i to sa aspekta implementacije Direktive 2009/28/EC, kojom je za Bosnu i Hercegovinu utvrđen obavezujući cilj od 40% udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u finalnoj potrošnji energije. Osim toga, naročito se ističe važnost ovakvog postrojenja i njegov uticaj na smanjenje zagadjenja i pozitivne efekte u očuvanju i zaštiti životne sredine i vodnih tokova.

Ovom dozvolom omogućen je nastavak projekta, upis projekta u Registar projekata OIEiEK u fazi izgradnje i pripreme za potpisivanje predugovora o otkupu električne energije sa Operatorom za OIE i EK, a za što je preduvjet i usvajanje dinamičkih kvota.

Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / FOSCROT / Klix.ba

07.06.2017 · BIOGAS