SLOVENIJA / SLOVENCIMA PORASLE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE


16.02.2019
I gospodarstvu i kućanstvima cijene struje su rasle

Slovensko Ministarstvo infrastrukture objavilo je statistiku strukture i cijene električne energije za kućanstva i gospodarstvo u zadnjem kvartalu 2018. Maloprodajna cijena za prosječnog kupca u kategoriji kućanstva iznosila je u tom periodu 157,2 eura/MWh i bila je 4,8% niže u odnosu na prethodno tromjesečje. Udio struje kao robe u konačnoj cijeni iznosio je 35,3%, mrežarina 34,4%, energetske naknade 10,3%, trošarina 2% i PDV 18%. 

U periodu od godinu dana maloprodajna cijena za tu kategoriju kupaca porasla je za 1,8%. Stavka za opskrbu energijom kao tržišna kategorija iznosila je 55,5 eura/MWh (bez PDV-a) i rasla je 4% u godinu dana. Mrežna naknada iznosila je 54,1 euro/MWh (bez PDV-a) i rasla je 1% u godini dana. Naknade za energiju iznosile su 16,2 eura/MWh (bez PDV-a) i manje su za 1% u zadnjih godinu dana. Trošarina je iznosila 3,05 eura/MWh i ostala je nepromijenjena zadnjih godinu dana. Prosječna maloprodajna cijena za gospodarstvo iznosila je u zadnjem kvartalu 98,4 eura/MWh, što je 6,6% više od cijene u kvartalu prije, a ekvivalentna je postotku rasta cijene na razini godine. Pritom je cijena struje kao robe rasla je 10% u godini dana, mrežarina je rasla 3%, a naknada za energiju 2%. Udio robe u krajnjoj cijeni iznosio je 58,8%, mrežarina 26,2%, naknade 11,9% i trošarine 3,1% bez PDV-a. / ENERGETIKA-NET

 

 

16.02.2019 · CIJENE_ELEKTRIČNE_ENERGIJE / SLOVENIJA