SRBIJA / REKONSTRUKCIJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE UZ POMOĆ EU


23.02.2019
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je obilazeći radove na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije, kako očekuje da će njeno svečano otvaranje biti za godinu dana i zahvalila Evropskoj uniji na pomoći u rekonstruciji zgrade. Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je obrazovanje ključno za nezavisnost i integritet pravosuđa.

Kako je saopšteno prilikom svečanosti, na osnovu odluke Vlade Srbije iz 2015. godine, ministarstvo pravde i Pravosudna akademija iskazali su inicijativu za obezbeđivanjem sredstava za rekonstrukciju zgrade.

Cilj projekta koji je finansirala Delagacija EU u Srbiji u okviru IPA projekta 2015, u iznosu od tri milona evra je, kako je navedeno, rekonstrukcija, renoviranje i adaptacija zgrade Pravosudne akademije.

Minisatrka je najavila da će otvaranje rekonstruisane zgrade biti za godinu dana, da očekuje “da se donesu do tada i novi zakoni o položaju sudija i tužilaca kao i da Pravosudna akademija bude ustavna kategorija”, i dodala da očekuje ustavne izmene u pravosudnoj oblasti.

Prema njenim rečima, Pravosudnu akademiju je prepoznala i Venecijanska komisija kao veoma značajnu za nezavisnost sudija, ali i njihovu odgovornost i efikasnost.

Ona je rekla da je Pravosudna akademija opravdala svoje postojanje i danas, pored toga što je nadležna za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, nadležna je i za obuku javnih izvršitelja i javnih beležnika.

Šef misije EU u Srbije Sem Fabrici je rekao da ta misija zajedno sa vladom Srbije radi na “potpunom uspostavljanju vladavine prava” u Srbiji takom procesa njenog pristupanja EU.

Prema njegovim rečima, u tome su ključna poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima, obuhvaćena poglavljima 23 i 24, što je neophodno za demokratski život.

“Za svaku državu su neophodne profesionalne, nezavisne i obrazovane sudije”, istakao je Fabrici.

Ocenio je da će Pravosudna akademija biti “hram obrazovanja u sistemu pravosuđa” i naveo da Srbiji, kao i svim zemljama, treba nezavisno i odgovorno sudstvo sa integritetom.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić je uručio priznanje Kuburović i Fabriciju zbog zalaganja na razvoju Pravosudne akademije. / EU INFO

23.02.2019 · SRBIJA / POLITIKA