BIH / SMANJENA BRUTO PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U FBIH


28.03.2019
Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u februaru 2019. godine iznosila je 797 GWh, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 887 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u drugom mjesecu 2019. godine iznosi 359.050 t, a u istom mjesecu godinu ranije 384.320 t.

Proizvodnja lignita u februaru 2019. je iznosila 169.749 t, a u februaru 2018. godine 181.865 t.

Proizvodnja koksa u FBiH u februaru je evidentirana u iznosu od 75.091 t, dok je u istom mjesecu 2018. godine evidentirano 76.940 t, podaci su Federalnog zavoda za statistiku (prvi rezultati).

Energetika.ba

 

28.03.2019 · BIH / ENERGETIKA