HRVATSKA / OBJAVLJENI KLJUČNI DOKUMENTI ENERGETSKE STRATEGIJE


01.04.2019
Predstavljene su konačne verzije Zelene i Bijele knjige

Objavljene su konačne verzije Zelene knjige po provedenom savjetovanju i Bijele knjige za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. Zelena knjiga zapravo su analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije, a izradio ju je Energetski institut Hrvoje Požar u skladu sa smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom do 2050. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je konačni Nacrt Zelene knjige još 5.11.2018. godine, kada je i pozvalo zainteresiranu javnost na dostavu komentara na predloženi Nacrt. U skladu s time, izrađena je spomenuta konačna verzija Zelene knjige i dokument 'Odgovori na komentare na nacrt Zelene knjige'. Isto tako, na osnovi konačne verzije Zelene knjige izrađena je Bijela knjiga. To je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige. Pri tome MZOE poziva svu zainteresiranu javnost za dostavu komentare na predstavljene knjige i to do 15.4.2019. godine, kako bi se oni mogli ugraditi u nacrt Strategije. / ENERGETIKA-NETCOM

 

01.04.2019 · MZOE / EIHP / STRATEGIJA_ENERGETSKOG_RAZVOJA