SVET / ELEKTRANE NA OIE KRAJEM 2018. PREDSTAVLJALE TREĆINU GLOBALNIH KAPACITETA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


03.04.2019
Povećanje kapaciteta za korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE) i dalje je uglavnom vođeno novim investicijama u solarne elektrane i vetroparkove, koje su činile 84% svih novih instaliranih kapaciteta u 2018. godini, čime je konačno ukupni udeo hidroelektrana u okviru svih OIE smanjen na ispod 50%. Po prvi put kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije (2.351 GW) dostigli su trećinu ukupnih instaliranih kapaciteta za proizvodnju električne energije na kraju prošle godine.

Kapaciteti za hidroenergiju, kako se navodi u publikaciji Renewable Capacity Statistics 2019, koju je objavila Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA), u 2018. dostigli su snagu od 1.172 GW, za energiju vetra 564 GW i za solarnu energiju 480 GW.

Istalirana snaga elektrana za bioenergiju je bila 121 GW, za geotermalnu energiju 13 GW i 500 MW za energiju mora (plima i oseka, talasi i energija okeana).

Kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije u 2018. godini povećani su za približno isti procenat, kao i prošle godine (za 171 GW ili 7,9%).

U Aziji je izgrađeno 61% svih novih kapaciteta za OIE, ali su instalirani kapaciteti povećani za 11,4%, što je manje nego u Okeaniji, gde je rast bio najbrži, 17,7% u 2018. Afrika je na 3. mestu sa rastom od 8,4%.

 

 

Od 2010. godine snaga elektrana na izvore energije koji nisu obnovljivi smanjena je u Evropi, Severnoj Americi i Okeaniji oko 85 GW, ali se povećala 725 GW u Aziji i 100 GW na Bliskom istoku. U suštini, ova dva regiona su i jedini gde su se gradile ovakve elektrane.

 

Od 2000. godine, proizvodni kapaciteti na izvore energije koji nisu obnovljivi, su se povećali u proseku oko 115 GW godišnje, bez značajnijih trendova na gore ili na dole.

Ekspanzija solarnih mini-mreža usporena u poslednje dve godine

Off-grid kapaciteti u 2018. dostigli su snagu od 8,8 GW, uz povećanje od 390 MW u 2018. (rast od 5%).

Nešto više od polovine ovih kapaciteta su postrojenja na biomasu, a još jedna trećina su solarne elektrane.

Solarne mini-mreže i kućni aparati čine oko 15% solarnih kapaciteta, dok ostalih 70% predstavljaju postrojenja van domaćinstava.

Preliminarni podaci govore da je širenje solarnih mini-mreža usporeno u poslednje dve godine, ali trendovi rasta za druge namene su stabilni, navodi se u studiji IRENA.

03.04.2019 · HIDROELEKTRANE / IRENA / OBNOVLJIVA_ENERGIJA / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / OIE / SOLARNE_ELEKTRANE / VETROPARKOVI