HRVATSKA / OBJAVLJENA FINALNA VERZIJA ZELENE KNJIGE ZA PRIPREMU STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA HRVATSKE / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


03.04.2019
U skladu sa preporukama Komisije za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. sa vizijom do 2050, Energetski Institut Hrvoje Požar pripremio je Zelenu knjigu odnosno analitičke osnove, koje prethode izradi same Strategije, saopštilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Kako bi se uključila zainteresovana javnost, Ministarstvo je 5. novembra 2018. godine na svojoj internet stranici objavilo konačan Nacrt Zelene knjige i pozvalo sve zainteresovane strane da dostave svoje komentare na predloženi Nacrt.

Komentari se mogu dostavi do 15. aprila

Nakon dobijenih komentara, dorađen je Nacrt Zelene knjige i urađena je konačna verzija – Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske – ZELENA KNJIGA, i dokument Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske – Odgovori na komentare na Nacrt ZELENE KNJIGE objavljene 30. listopada 2018. godine.

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige, izrađena je Bijela knjiga. Bijela knjiga je usaglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih rezultata za odabrane scenarije razvoja u skladu sa rezultatima Zelene knjige.

“Kako bi uključili u konstruktivnu raspravu celu zainteresovanu javnost, pozivamo vas da preuzmete nacrt Bijele knjige i da se svojim komentarima uključite u samu izradu Strategije”, navelo je Ministarstvo u saopštenju.

Komentari se mogu dostavi na energetika@mzoe.hr do 15. aprila 2019. godine.

“Promene koje će potpuno izmeniti energetski sektor”

U Zelenoj knjizi se navodi da pretpostavke, analize i rezultati prikazani u ovom dokumentu predstavljaju podlogu za javnu raspravu i promišljanje o promenama koje se događaju i koje će u potpunosti izmeniti energetski sektor i korišćenje energije u narednim decenijama.

Promene se očekuju na nivou daljeg razvoja pravnog okvira, organizacije sektora, poslovanja firmi, upravljanja sistemima, primeni novih tehnologija, izgradnji nove infrastrukture i jačanju položaja kupaca/korisnika energije, piše u dokumentu.

Osnovni uzrok očekivanih promena, kako se ističe, je potreba smanjenja emisija gasova sa efektom staklene baste iz energetskog sektora, kao deo napora u usporavanju globalnih klimatskih promena i prilagođavanju društva i privrede.

03.04.2019 · MINISTARSTVO_ZAŠTITE_OKOLIŠA_I_ENERGETIKE / STRATEGIJA