BIH / VLADA FBIH “OTKOČILA” 45 MILIONA KM ZA NAFTNE REZERVE


19.04.2019
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. – 2022. godine.
  • Sredstva koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH predstavljaju prihode Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i namijenjena su kupovini naftnih derivata s ciljem formiranja njihovih rezervi, ugovaranju osiguranja rezervi, kontroli kvaliteta, osiguranju tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta, te troškove rada Operatora.
  • U skladu s Planom namjenskog utroška takse za period 2019. – 2022. godina, ukupan iznos od 45.500.000 KM bit će raspoređen na osnovu trogodišnjeg finansijskog plana Operatora za period od 2018. do 2020. godine i analiza prometa naftnih derivata za 2021. i 2022. godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
  • Energetika.ba

·          

19.04.2019 · BIH / ENERGETIKA