SRBIJA / PROIZVODNJA RB „KOLUBARA“ U PRVOM KVARTALU / VIŠE UGLЈA NEGO PROŠLE GODINE


04.05.2019
Martovska proizvodnja uglјa na dnevnom nivou bila veća i od 100.000 tona. Početak građevinske sezone označiće intenziviranje radova na izmeštanju reke Peštan, lokalnog puta i Ibarske magistrale

Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“ u prvom kvartalu 2019. proizvedeno je oko 7,77 miliona tona uglјa, čime su rudari najvećeg srpskog proizvođača uglјa još jednom ispunili zadate cilјeve. Tokom prva tri meseca tekuće godine proizvedeno je za oko 335.000 tona uglјa više, ili 4,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Plan otpreme uglјa za potrebe proizvodnje električne energije u termokapacitetima za prvi kvartal je premašen za oko 166.000 tona kolubarskog uglјa.

Kako navodi Srđan Alimpijević, direktor „Površinskih kopova“, nakon teških uslova za rad i nepovolјnih vremenskih prilika tokom prva dva zimska meseca, proizvodnja se u martu odvijala u znatno bolјim okolnostima, što se odrazilo na povećanje dnevnih količina proizvedenog uglјa.

– Nekoliko dana pre kraja februara i u martu smo imali veoma visoku proizvodnju, pa je tromesečni plan u potpunosti ispunjen. Prosečno smo u martu proizvodili 92.000 tona, kada smo danima otkopavali više od 100.000 tona – rekao je Alimpijević.

On je istakao da je dobra proizvodnja rezultat iskustva i predanog rada svih zaposlenih, kvalitetne pripreme i dobre organizacije. 

Direktor „Površinskih kopova“ objašnjava da su proizvodni rezultati u prva tri meseca godine najvažniji za proizvodnju električne energije. On očekuje da će ovaj trend povećanja proizvodnje biti zadržan i tokom aprila.

– Predviđeno je da tokom aprila rade svi uglјeni sistemi. Za maj i jun su planirane investicione opravke uglјenih sistema, kao i u julu, kada će biti obavlјen servis BTS sistema. Remonti su planirani tako da stajanje bagera i opreme ne ugrožava ispunjavanje planiranih bilansa proizvodnje uglјa. U godišnjim investicionim opravkama radi se na revitalizaciji i modernizaciji proizvodne opreme i mehanizacije i one su garant sigurnog i bezbednog rada opreme i zaposlenih – kaže Alimpijević.

Pored ispunjavanja proizvodnih zadataka, jedan od prioriteta „Kolubare“ su i pripremne aktivnosti za otvaranje novih uglјenokopa i proširenje postojećih.

Pobolјšanje vremenskih uslova i dolazak proleća za rudare u „Kolubari“ označavaju i intenziviranje godišnjih remonta proizvodne opreme, kao i početak građevinske sezone.

Predviđeno je intenziviranje radova na realizaciji dva investiciona projekta koja su na osnovu zaklјučka Vlade proglašena projektima od značaja za Republiku Srbiju.

Oba projekta su preduslovi za širenje i razvoj aktivnih kopova, kao i otvaranje novih otkopa, što je neophodno da bi proizvodnja uglјa na kolubarskim kopovima i u budućnosti bila oslonac sigurnosti elektroenergetskog sistema Srbije.

Za potrebe otvaranja Polјa „E“, zamenskog kapaciteta Polјa „D“, čiji se eksploatacioni vek uskoro završava, potrebno je da se izmesti deo reke Peštan, deo lokalnog puta Baroševac – Zeoke – Medoševac i prateća infrastruktura.

Prema projektu, izmešta se 3,6 kilometara reke Peštan nizvodno od Baroševca i 5,1 kilometar lokalnog puta na teritorijama katastarskih opština Baroševac i Zeoke.

Drugi projekat je izmeštanje dela Ibarske magistrale za potrebe proširenja površinskog kopa Polјe „G“. Magistrala se izmešta u dužini od 7.247 metara, na potezu od restorana „Amigo“ (Veliki Crlјeni) do lokacije kod kamenoresca Matijaševića u Šopiću. Put se pomera u prostor ka pruzi Beograd–Bar, pa će nova trasa magistrale biti uz prugu.

 

N. Živković

Antrfile

 

I april uspešan

 

Prvih deset dana aprila obeležila je dobra proizvodnja uglјa na kopovima „Kolubare“, pa je trend povećanja proizvodnje nastavlјen. Kako naglašava Alimpijević, od početka godine do 10. aprila iskopano je ukupno oko 8,69 miliona, što je 2,7 odsto više od planom predviđenih količina.

 

 

 

04.05.2019 · EPS / ENERGETIKA