SRBIJA / BORBA PROTIV NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE U BEOGRADU /DOBRO PLANIRANJE I ANALIZA STRUČNJAKA


04.05.2019
Postignuto je da se svi merni uređaji iz kategorije srednji napon očitaju svakog meseca, a broj neočitanih iz kategorije niski napon svede na minimum

Pored pouzdanosti napajanja, održavanja i izgradnje elektroenergetskih objekata, aktivnosti na smanjenju gubitaka su aktivnosti visokog prioriteta za distributivno područje Beograd. U svim ograncima formirani su radni timovi čija je uloga praćenje realizacije mera iz operativnog plana uprave Operatora distributivnog sistema (ODS) na smanjenju gubitaka.

– Osnovni zadatak koordinatora jeste da uklјuči sve zaposlene u DP Beograd u aktivnosti na smanjenju gubitaka, a to znači od montera, saradnika, referenata, sve do direktora ogranaka, odseka i sektora. Zbog važnosti ovih aktivnosti na čelo radnih timova u ograncima postavlјani su direktori sa svojim najbližim saradnicima, odnosno rukovodiocima sektora. U DP Beograd u radnom timu sam i ja, kao koordinator, sa direktorima sektora i glavnim stručnim saradnicima. Novinu predstavlјa praćenje gubitaka po ograncima, što je uvedeno prošle godine, a sa cilјem da se što kvalitetnije prati rad svakog ogranka – kaže Radeta Marić, koordinator za distributivno područje Beograd.

U prethodnoj godini postignuti su zapaženi rezultati u realizaciji mera prema operativnom planu za smanjenje gubitaka iz oblasti podizanja kvantiteta i kvaliteta očitavanja, izmeštanja mesta merenja po zadatim kriterijumima i procesuiranju neovlašćene potrošnje.

Za razliku od prethodnih godina, postupajući po nalozima Direkcije za podršku tržištu i smanjenje gubitaka ODS, postignuto je da se svi merni uređaji iz kategorije srednji napon očitaju svakog meseca, a broj neočitanih iz kategorije niski napon svede na minimum.

Izmešteno je ukupno 8.807 mernih mesta, od čega 6.960 po planu izmeštanja u cilјu smanjenja gubitaka, a 1.847 po kreditu Svetske banke.

– Posebno ističemo napredak u primeni procedura o procesuiranju neovlašćene potrošnje iskazan kroz podnošenje krivičnih prijava za otkrivene slučajeve neovlašćene potrošnje i pokretanje građanskih postupaka za naplatu potraživanja po istom. Od 2.142 otkrivena slučaja neovlašćene potrošnje, Služba za pravne poslove Beograd podnela je 1.138 krivičnih prijava i pokrenuto je 1.319 građanskih postupaka. Služba za pravne poslove Beograd ulaže napore da se prevaziđe zaostatak iz prethodnog perioda i postigne stoprocentno ostvarenje zadataka – ističe Marić.

U Sektoru za podršku tržištu i smanjenje gubitaka navode da je DP Beograd u pojedinim aktivnostima među najbolјim distributivnim područjima u čitavom ODS-u, ali da je glavni cilј da gubici u DP Beograd budu ispod zadatih 11,27 odsto za 2019. godinu.

– Rezultati u prvom kvartalu ove godine pokazuju da iza njih stoji odličan rad, jer su gubici manji nego u istom periodu prošle godine, iako je veća preuzeta električna energija – ističe Darko Nedović, direktor Sektora za podršku tržištu i smanjenje gubitaka. – Paralelno sa sprovođenjem mera i aktivnosti iz operativnog plana, na smanjenju gubitaka sprovode se aktivnosti na podizanju svesti svih zaposlenih o važnosti smanjenja gubitaka i uklјučivanju zaposlenih u ove aktivnosti. Stvoren je jak timski duh zato što jedino na taj način može da se utiče na smanjenje gubitaka i njihovo dovođenje na zadati nivo od 11,27 odsto za ovu godinu.

– U 2018. godini zabeležen je pad gubitaka za 0,66 procentnih poena u odnosu na 2017, a ako se nastavi ovakav trend, može se očekivati da se u ovoj godini ostvare planirani gubici – kaže Marić. – Tako su u 2016. godini zadati gubici iznosili 13,50, a ostvareni su 12,99 odsto. Dakle, bili su za 0,51 niži od zadatih. U narednoj, 2017. godini, zadati gubici bili su 13,02 odsto, a ostvareni su 12,99 odsto, što je 0,03 procentnih poena ispod zadatih.

 

M. Stojanić

 

04.05.2019 · EPS / ENERGETIKA