SRBIJA / REALIZACIJA INVESTICIJA BEOGRADSKE „EPS DISTRIBUCIJE“ / OD PERIFERIJE DO CENTRA


04.05.2019
Dvostruki nadzemni vod energetski povezao Mladenovac i Sopot. Tokom junauslovi za puštanje TS na Autokomandi u probni rad  

Jedan od strateških projekata beogradske „EPS Distribucije“ je izgradnja 35 kV voda Mladenovac – Sopot. Projekat se privodi kraju, a to znači mnogo pouzdanije i sigurnije snabdevanje za kupce na ovom području periferije Beograda.

– Vod je dvosistemski, sa slaboizolovanim provodnicima sa dva nadzemna 35 kV voda, a ideja je bila da se ceo Mladenovac veže za distributivno područje Beograd, jer je energetsko područje Mladenovca uvek bilo potpuno odsečeno. U prvoj fazi radova trafostanica 35/10 kV „Sopot“ dobila je dvostruko napajanje, čime je ovo područje energetski stabilizovano. TS „Sopot“ je godinama unazad nekako bila na kraju svega i uvek je ostajala bez napona – ističe Milan Obradović, vodeći stručni saradnik za projektovanje objekata 110 i 35 kV, podsećajući da je rekonstrukcija ove TS počela prošle godine.

Vod je kombinacija nadzemnog i podzemnog dela, pri čemu je nadzemna deonica duga oko 12 kilometara, a podzemna nepunih pet kilometara. Izvođač radova je „Energotehnika Južna Bačka“, a vrednost investicije je 480 miliona dinara.

Obradović ističe da je za deonicu koja prolazi opštinom Sopot dobijena građevinska dozvola, a da je dobijanje dozvole za opštinu Mladenovac u toku. Obe lokalne zajednice prepoznale su značaj investicije, pa je saradnja s lokalnom samoupravom u obe opštine više nego odlična.   

 

„Stodesetka“ na Autokomandi

 

Još jedan strateški značajan projekat je TS 110/10 kV „Beograd 23 – Autokomanda“.

– Poslednja aktivnost na ovom objektu koji je u nadležnosti ODS „EPS Distribucije“, ogranak Beograd, jeste sprovođenje internog tehničkog pregleda da bi se potvrdilo da su svi radovi izvedeni u skladu s projektnom dokumentacijom i kako bi se kompletirala sva dokumentacija – navodi Goran Stojanović, vodeći stručni saradnik za objekte 110 i 35 kV.

On dodaje da je komisija već izašla na teren, pregledala objekat i konstatovala određen broj primedbi čije je otklanjanje u toku.

Stojanović kaže da će se tokom juna steći svi uslovi za prihvat novog 110 kVkabla iz pravca TS „Beograd 17“, odnosno puštanja trafostanice u prazan hod, odnosno u probni rad.

– Važno je napomenuti da je u završnoj fazi pribavlјanje lokacijskih uslova za uklapanje u 10 kVmrežu na beogradskim sektorima Centar i Banovo brdo. Nјeno maksimalno uklјučenje u infrastrukturu na Autokomandi zavisi od toga kada će Direkcija za gradsko građevinsko zemlјište uraditi svoj deo, odnosno izgraditi pristupne saobraćajnice i priklјučiti objekat na ostalu infrastrukturu, to jest vodovod, kanalizaciju i toplovod. Ono što je ostalo da se uradi na samom objektu, odnosno u poslovnom delu objekta, jeste da se sprovede postupak nabavke opreme i opremanje rezervnog nacionalnog distributivnog dispečerskog centra, koji će po planu biti smešten na drugi i treći sprat. Time bismo objekat TS 110/10 kV „Beograd 23 – Autokomanda“ zaokružili kao funkcionalnu celinu – zaklјučuje Stojanović.

Izgradnja ove visokonaponske trafostanice je rešenje za potrebe buduće gradnje na ovom području i znači da će „EPS Distribucija“ biti spremna da napoji kupce na tom potezu. Investicija je vredna 7,67 miliona evra, površine je 3.945 kvadratnih metara, na tri sprata, sa pratećim poslovnim prostorom.

 

M. Stojanić

 

 

 

Antrfile

 

Najbolјi pokazatelјi pouzdanosti

 

Analizagodišnjeg izveštaja o događajima na elektroenergetskim objektima Odseka za upravlјanje Beograd za 2018. pokazuje da su tokom prošle godine pokazatelјi pouzdanosti isporuke električne energije kod neplaniranih distributivnih prekida bili najbolјi u dosadašnjoj istoriji. Pokazatelј prosečne učestalosti prekida po korisniku (SAIFI) iznosio je 2,59, a pokazatelј prosečnog trajanja prekida po korisniku (SAIDI) iznosio je 130,7 minuta.

Dobrim rezultatima doprinele su investicije u automatizaciju distributivnog sistema, rekonstrukcije TS, modernizacija sistema dalјinskog upravlјanja, zamena maloulјnih prekidača vakuumskim, zamena postojeće relejne zaštite savremenom mikroprocesorskom zaštitom, pobolјšano planiranje i izvođenje radova na preventivnom održavanju i rekonstrukcije kablovske mreže i zamena starih ulјnih kablova suvim kablovima. Broj pregorelih NN osigurača na području Odseka za upravlјanje Beograd u 2018. tri puta je manji nego 2017.

 

04.05.2019 · EPS / ENERGETIKA / DISTRIB