SVET PROIZVODI I TROŠI SVE VIŠE PLASTIKE


11.06.2019
Dok na globalnom nivou proizvodnja plastčnih materija raste, u Evropi opada, pokazuju podaci vodećeg evropskog udruženja proizvođača plastike Plastiksjurop (PlasticsEurope). Sa 359 miliona tona plastike koliko je 2018. godine u svetu pušteno na tržište, zabeležen je porast od 3,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Od 1990. godine proizvodnja plastike u svetu je više nego utrostručena, piše partner EURACTIVA, Žurnal de l’anvironman (Journal de l’Environnement).

 

Sa udelom od 30% Kina među proizvođačima i dalje čvrsto drži "vodeću poziciju". U toj zemlji se količina proizvedene plastike u odnosu na 2017. godinu udvostručila. Ukupno posmatrano, znatno više od 50% proizvodnje plastičnih materija otpada na azijske zemlje.

 

Porasla je, međutim, i produkcija plastike na Severnoameričkom kontinentu i ona sada čini 18% ukupne svetske proizvodnje. Taj rast proizvodnje podstakle su u prvom redu nove nekonvencionalne gasne elektrane u SAD.

 

Evropa, kako se čini, blago odudara od globalnog trenda. Nakon što je proizvodnja plastike u Evropi još 2017. godine porasla za 3,4%, naredne, 2018. godine opala je za 4,3%.

 

To bi, međutim, lako mogla da bude i posledica značajnog porasta uvoza iz SAD, za celih 26%. Za razliku od otvorenog evropskog tržišta, Kina je, delom i zbog tekućih carinskih razmirica dve zemlje, svoje tržište zatvorila za tu vrstu američkih  proizvoda.

 

Ujedno, kod evropske potrošnje plastike zabeležen je blag porast od 0,4%, i to u prvom redu zahvaljujući sektorima ambalaže i građevinarstva, gde je taj porast potrošnje ubedljivo veći nego u automobilskoj industriji.

 

Francuska je zabeležila dvostruko smanjenje - za 5,1% u proizvodnji i 2,6% u potrošnji ili upotrebi plastični materija.

 

Na pitanje da li to ima veze sa evropskom, i još strožom francuskom regulativom vezanom za plastiku za jednokratnu upotrebu, u udruženju Plastiksjurop su rekli da je "preuranjeno" da se na osnovu takvog marginalnog pada izvlače zaključci o "dugoročnoj promeni trenda".

 

Ipak, prema podacima francuskog Nacionalnog udruženja reciklera plastike, potražnja za recikliranom plastikom u istom periodu porasla je za 14%.
Trenutno, najzastupljenije vrste plastike u svetu i dalje su polietilen ili PE (27%), duroplasti (21%), polipropilen (19%) i polivinil hlorid, ili PVC (13%).

 

Polietilen tereftalat, skraćeno PET, koji se najviše koristi za proizvodnju ambalaže za piće, relativno se lako reciklira, ali trenutno čini svega 6% globalne proizvodnje plastike.

 

Izvor: EURACTIV.de

11.06.2019 · PLASTIKA / OTPAD