EPS / POLA VEKA ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA OGRANKA TENT / U SUSRET MILIJARDITOJ TONI UGLЈA


05.09.2019
ŽT TENT petom brzinom stremi ka milijarditoj toni prevezenog uglјa koja bi,prema planu,trebalo da bude dopremlјena u TENT 2020. godine  

Železnički transport ogranka TENT 30. avgusta obeležava 50 godinarada. Na taj dan 1969. godine prve isporuke uglјa iz Rudarskog basena „Kolubara“ stigle su prugom u ondašnju Termoelektranu „Obrenovac“. Parna lokomotiva serije 33 dočekana je sa oduševlјenjem, jer je dopremila „hranu“ za blok A1, odakle su 7. marta 1970. godine potekli prvi kilovat-sati električne energije. ŽT je sedammeseci stariji od najveće termoelektrane na Balkanui baš ta razlika u godinama omogućila je da se i veliki deo opreme neophodan za montažu postrojenja doveze železnicom.

Nikola Tomić, direktor ŽT TENT, kaže da su, prema svedočenjima veterana, to bila teška,ali lepa vremena, koja su u njihovim sećanjima i pisanim dokumentima ostala zabeležena kao zlatna.

Vozila i osoblјe u početku su uzimani na zajam od Jugoslovenskih železnica, da bi se kasnije, s povećanjem obima posla i uloge u sistemu EPS-a, razvijali i unapređivali sopstveni resursi:pruga, vozni park i radnici. Prve lokomotive u vlasništvu Železničkog transporta bile su takozvane kenedijevke,američke proizvodnje.Među prvim mašinovođama bili su Vladimir Spasić, Milenko Marković, Vojislav Jovanović, Živojin Trajković, Čedomir Pantelić, dok je prvi pregledač kola bio Verolјub Stojadinović. Od pionirskih do današnjih dana, Železnički transport znalački su vodili Radoslav Mihailović, Rade Lukić, Miroslav Sofronić, Ljubiša Vujačić i Vladan Petković, kojima su na mnogo čemu zahvalne generacije zaposlenih i članova njihovih porodica − kaže Tomić.

S obzirom na činjenicu da je dovoz uglјa osnovni parametar uspešnosti, o postignutim rezultatima najbolјe govore brojke.

Železnički transport je do sada prevezao više od 900 miliona tona kolubarskog lignita, za potrebe tri elektrane u sastavu ogranka TENT:TENT A u Obrenovcu, TENT B u Ušću i TE „Kolubara“ u Velikim Crlјenima. Kad bi šine mogle da pričaju, verovatno bi posvedočile da je jednom od najfrekventnijih industrijskih pruga u Evropi, osim uglјa, prevezeno i na milione tona drugog tereta. Kompozicija voza sa do sada prevezenim teretom opasala bi Zemlјinu kuglu gotovošest puta − ilustruje Tomić.

On dodaje daŽT TENTpetom brzinom stremi ka milijarditoj toni prevezenog uglјa, koja bi,prema planu,trebalo da bude dopremlјena u TENT 2020. godine. Za proteklih 50 godina, ŽT TENT je izrastao u moderan, pouzdan i efikasan sistem, kojim se neprekidnoodržava i učvršćuje snažna i neraskidiva veza između dva klјučna ogranka „Elektroprivrede Srbije“:Rudarskog basena „Kolubara“ i elektrana TENT-a.

Vozila i zaposleni iz Železničkog transporta maksimalno su osposoblјeni i spremni da u svakom trenutku, bez obzira na vremenske i druge uslove, preuzmu i prevezu sve količine uglјa koje za TENT iskopaju i isporuče rudari „Kolubare“. U te svrhe na raspolaganju im je 114 kilometara koloseka (normalnog i uskog),35 lokomotiva, 424 vagona za prevoz uglјa normalnim kolosekom i 67 vagona za prevoz uglјa uzanim kolosekomnavodi Tomić.

U cilјu unapređenja bezbednosti saobraćaja, koja je poslednjih godina u fokusu, uveden je savremeni sistem video-nadzora sa ukupno 36 kamera, postavlјenih na pružnim prelazima, istovarnim i utovarnim stanicama. Tome je, nesumnjivo, doprinela i ugradnja detektora iskliznuća i auto-stop uređaja na vozilima, ali i postavlјanje kamera na mostovima preko Tamnave i Kolubare. Pobolјšane performanse sistema za odmrzavanje u TENT A garant su efikasnijeg dovoza tokom zimskog perioda, kada su potrebe za uglјem povećane, a uslovi istovara otežani. Radi pobolјšanja uslova rada i radnog prostora, zamenjen je pod u Depou za vozila(takođe na lokaciji TENT A),koji nije renoviran još od otvaranja, 1983. godine. Služba vuče, najbrojnija u ŽT-u, kadrovski je podmlađena prijemomnovih mašinovođa.

Klјuč uspehaleži u rukama svih zaposlenih, koji svojim znanjem, iskustvom i radom uspešno rešavaju sve postavlјene zadatke, što je potvrđeno zasluženim sertifikatima. ŽT TENT je 2009. godine dobio od republičke Direkcije za železnice sertifikat i licencu o bezbednosti za prevoz. Reč je o dokumentima koji potvrđuju bezbednost prevoza za sopstvene potrebe, ali i otvaraju mogućnost prevoza za druga lica, ukoliko bi se EPS (ogranak TENT) registrovao za tu vrstu delatnosti. Osim toga, poseduje sertifikat i licencu za upravlјanje infrastrukturom industrijske železnice.

Završnu glazuru svemu tome daje lјudska dimenzija. Veliko drugarstvo na poslu i van njega, uzajamno poštovanje, kolektivni duh i lojalnost kompaniji, samo su neke od osobina kojima se železničari TENT-a mogu s pravom podičiti.

Lj. Jovičić

 

Antrfile 1

 

Sistem sa tri službe

 

O eksploataciji i održavanju vučnih i vučenih vozila (lokomotiva i vagona), pruge, pružnih prelaza i pružnog pojasa, kao i ispravnosti saobraćajne signalizacije, brigu vodi 570 zaposlenih iz TENT-a i PRO TENT-a, koji su raspoređeni u Službi vuče, Službi održavanja i Saobraćajnoj službi.Uprkos lokacijskoj razuđenosti, Železnički transport funkcioniše kao jedinstvena i harmonična celina, jer priroda delatnosti zahteva homogenost i koordinaciju sve tri službe.

 

Antrfile 2

 

Uvek preko plana

 

Plan dovozauglјau 2018. premašen je za 1,21 odsto. Pozitivan trend nastavlјa se i u ovoj godini, budući da je za prvih šest meseci prevezeno ukupno 13.473.146tonauglјa (zaTENTAiB 12.956.225 tonaizaTE Kolubara“ 516.921tona).To je za 7,65 odsto više od plana.      

 

 

05.09.2019 · TENT / EPS