EPS ENERGIJA".POČETAK JEDINSTVENOG TRANSPORTA OPREME U ISTORIJI „KOLUBARE” / „BAND” VEĆ NA MESTU SASTANKA


07.09.2019
Samohodni transporter „bandvagen 3” transportovan je u zonu Vreoca, gde čeka rotorni bager „glodar 10”, odakle zajedno kreću put kopa „Radlјevo”

Kako bi se počelo sa eksploatacionim radovima na kopu „Radlјevo“, upravo na Dan rudara, 6. avgusta, na Površinskom kopu Polјe „D“ počeo je najkompleksniji i najduži transport proizvodne opreme u istoriji Rudarskog basena „Kolubara“. Jedinstven projekat, tokom koga rotorni bager „glodar 10“ i samohodni transporter „bandvagen 3“ put nove radne pozicije na kopu „Radlјevo“ prelaze prugu, magistralu i reku, počeo je upravo preselјenjem „bandvagena“. On je sa mesta gde je radio kao odlagač na trećem BTO sistemu Polјa „D“ prošao neposredno uz lokalni put od centra Vreoca do crkve. Na ovoj poziciji sačekaće dolazak rotornog bagera „glodara 10“, budući da je predviđeno da putuju zajedno.

– Put kopa „Radlјevo“ ide ceo proizvodni sistem, pa možemo reći da je ovaj projekat startovao već krajem juna, kada je treći BTO sistem zaustavlјen. Odmah po zaustavlјanju sistema počela je demontaža odlagališnog i veznog transportera. Pogonskim mašinama ovi transporteri su dopremlјeni do blizine prvog A sistema na severnoj strani kopa, odnosno Volujka, gde su demontirani i pripremlјeni za transport u Radlјevo. Vezni transporter je već otpremlјen, dok se odlagališni još demontira – kaže Vladan Ivković, direktor Polјa „D“.

On ističe da, pored ovih transportera, na „Radlјevo“ transportuju i dve povratne stanice i kosi članak, a već su poslata 204 članka.

Za ovakvu vrstu poduhvata, koji je jedinstven u svetu po mnogo čemu, neophodna je bila i više nego dobra organizacija, pa je tako transport dug 24 kilometra strogo podelјen po zonama, samim tim i nadležnostima, kao i direktno odgovornim zaposlenima zaduženim da po projektu izvedu trasu i izvrše transport, svako u svojoj zoni i u predviđenim rokovima.

Kada je reč o transportu proizvodne opreme, prioritetan posao na Polјu „D“ je izrada trasa za transport bagera „glodara 10“. Izrada trasa za kretanje bagera je za ovaj kop višestruko korisna, budući da će se delom ova trasa koristiti i za transport bagera sa severozapadnog dela kopa iz pozicije Vreoca ka Polјu „E“. Planirano je da već u prvim danima oktobra bager „glodar 4“ krene u transport kako bi zamenio „glodar 10“ na radnoj poziciji.  

– Posao formiranja trase je od izuzetne važnosti. Angažovali smo dovolјan broj mašina i radnika da bismo radove mogli da završimo kvalitetno i u skladu sa planiranim rokovima. Trase se rade prema projektnim parametrima koji su definisani s nagibima do pet odsto uspona i padova. Zasad je okvirni plan da oko 20. avgusta bager sa trenutne eksploatacione pozicije, gde je priklјučen na peti BTO sistem, krene do pozicije „banda 3“. U ovoj fazi treba da pređe oko 10kilometara trase – objašnjava Ivković.

Naš sagovornik naglašava da je predviđeno da bager do 11. septembra stigne do pozicije neposredno ispred lokalnog puta Stepojevac–Lazarevac.

Prema termin-planu, već 12. septembra će bager i „band“ preći lokalni put, sutradan industrijsku prugu TE „Kolubara“ (koja služi za transport uglјa iz „Prerade“ ka TE „Kolubara“). Za 15. septembar je dobijena dozvola za prelazak TENT-ove i barske pruge.

Posle toga, konvoj rudarske opreme - „glodar 10“ i „bandvagen 3“, transport nastavlјaju preko Ibarske magistrale. Naredna etapa transporta vodi ih kroz kop Polјe „G“. U sledećoj fazi ih očekuje prelazak preko reke Kolubare, pa prolazak kroz Površinski kop „Tamnava-Zapad“, do krajnje destinacije – kopa „Radlјevo“.

Ivković kaže da je obaveza Polјa „D“ da obezbedi kompletno lјudstvo za rad novopostavlјenog sistema na „Radlјevu“: od šefa sistema, nadzorno-tehničkog osoblјa pa preko neposrednih izvršilaca, bagerista, trakista, rukovaoca stanica, kao i bravare, električare i dispečera.

Da bi se izašlo u susret zaposlenima, omogućeno je da ovu opciju izaberu radnici kojima bi to značilo za svakodnevni život, jer im je bliže mestu stanovanja.

D. Vesković

 

Bez praznog hoda bagera

 

Kako navodi Ivković, osnovni razlog za zaustavlјanje rada proizvodnog sistema na Polјu „D“ dok je rotorni bager „glodar 10“ i dalјe u eksploatacionom procesu jeste eliminicija praznog hoda bagera i maksimalno iskorišćenje njegovog kapaciteta.

Plan je da se na kopu „Radlјevo“ sistem montira i pripremi pre dolaska bagera, čime će biti ispunjeni uslovi da se bager odmah uklapa u sistem i proizvodnja otkrivke na kopu „Radlјevo“ počne.

 

07.09.2019 · Samohodni_transporter_„bandvagen_3”