SRBIJA / EPS ENERGIJA / AKTIVNOSTI NA KOPU „TAMNAVA-ZAPADNO POLЈE“ / ZA LAKŠE USLOVE TOKOM ZIME


04.10.2019
U toku je rešavanje bolјeg i sigurnijeg snabdevanja objekata električnom energijom, efikasnija proizvodnja uglјa u lošim zonama ležišta, obezbeđivanje „suvih“ uslova pri kopanju uglјa

Radovi na pripremi mašina i opreme za zimsku sezonu na jalovinskim sistemima kopa „Tamnava-Zapadno polјe“ počeli su 7. septembra. U prvom planu su se našle aktivnosti koje treba da obezbede bolјu pripremu za rad sistema tokom zimskog perioda.

– Remonti jalovinskih sistema su pomereni zbog obaveza „Metala“, vanredno nastalih na drugim kopovima. Zato se trudimo da na uglјenim linijama, gde su remonti urađeni prema planu, bagere rasporedimo tako da kopaju delove uglјenih etaža koje sadrže mnogo proslojaka, odnosno lošiji ugalј. U letnjim mesecima, sa ovim sistemom rada, uz proizvodnju od 1,1 milion tona uglјa, što je naša mesečna obaveza, iskopamo oko 800.000 kubika međuslojne jalovine. Jasno je da nam je sada veoma važna karika sistem međuslojne jalovine, odnosno njegovo odlagalište. Novi odlagač, koji na ovom sistemu radi skoro dve godine i mnogo nam znači, znatno je povećao količinu iskopanih proslojaka i uslovio formiranje trećeg odlagališta – objasnio je Goran Tomić, direktor „Zapadnog polјa“.

On je naglasio da su aktivnosti u proizvodnji uglavnom tu locirane.

Kada smo u avgustu posetili ovaj kop, na visokim temperaturama, zaposleni su produžavali za 80 metara odlagališnu traku na međuslojnoj jalovini da bi što manje kočili bagere sa uglјenih linija u iskopavanju loših partija ležišta, nepogodnih za rad u zimskim uslovima.

Na linijama uglјenog sistema, čija je proizvodnja stabilna, zaposleni Službe odvodnjavanja nastoje da svojim aktivnostima doprinesu još bolјim uslovima rada u predstojećem dužem periodu.

Izmeštanjem izlaznih centralnih cevovoda s kopa, na zapadnoj granici je postavlјen samo jedan,promera 600 milimetara (biće magistralni), umesto dosadašnja tri cevovoda manjeg prečnika. Preostaje da se na novopostavlјeni cevovod zakače ostali i plan je da sve bude završeno pre zime.

– Povećanjem opreme i početkom rada na Drobilani ispostavilo se da se povećala potreba za električnom energijom u ovoj zoni. Linije na uglјu napajaju se sa strane Vreoca. Dodatna potrošnja na Drobilani komplikuje situaciju,jer je kop poprilično odmakao od izvora napajanja, pa su kablovi dugi od pet do šest kilometara. Zato često dolazi do pada napona i velikih gubitaka. Problem u napajanju etaža je prisutan zbog kašnjenja izgradnje nove trafostanice, odnosno nerealizacije javne nabavke. Sve je duže nego što je planirano, na staroj opremi i na izvoru iz Vreoca. S obzirom na to da se kop primakao Skobalјu, a tamo se pojavio višak snage u snabdevanju, odlučili smo da nekoliko objekata napajamo iz tog izvora – objašnjava Tomić.

Zato je bilo neophodno da se uradi trasa za izgradnju četiri dalekovoda kojim će se napajati treći BTO sistem i prva linija uglјenog sistema. Uskoro će, umesto šest kilometara kablova, biti postavlјena dva kilometra stubova. To će smanjiti utrošak kablova i mogućnost njihovog probijanja što, ako se dogodi, izaziva zastoje na svim linijama na uglјu. Trasa je urađena, očekuje se da radnici „Elmonta” postave stubove i žicu.

Zaposleni na kopu očekuju da uskoro i poslednja mašina, EŠ-4, bude sanirana od posledica poplave. Kako je Tomić rekao, na njemu su radovi počeli pre nekoliko meseci, ali je zbog brojnih obaveza „Metal“ te radove prekinuo dok nisu završeni remonti uglјenih sistema na Polјu „D“ i Polјu „B“. Tada je vraćena jedna grupa koja je nastavila radove i ako ne bude prekidanja, za dva i po meseca možemo očekivati pokretanje ovog EŠ-a. Nije neophodan u radovima na kopu, ali bi poslednji podsetnik na ružan period poplava nestao.

                                                                                                            M. Dimitrijević  

 

 

Počeo remont BTO sistema

 

Drugi jalovinski sistem površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polјe“ od 7. septembra u procesu je velikih godišnjih radova za pripremu opreme i mašina za zimske uslove rada. Radovi će trajati 35 dana. Tokom remonta najviše posla biće na rotornom bageru „glodar 3“.

04.10.2019 · „TAMNAVA-ZAPADNO_POLЈE“