SRBIJA / EPS ENERGIJA DOPRINOS ED VRANJE IZGRADNJI KORIDORA 10 / STABILNO NAPAJANJE ZA DECENIJE UNAPRED


09.10.2019
Ono što je urađeno za Koridor 10 od velikog je značaja za ovaj kraj, jer su mnogi dobili posao, a stvaraju se i uslovi za ubrzani razvoj čitavog kraja u energetskom, infrastrukturnom i ekonomskom smislu  

Ogranak Vranje ODS „EPS Distribucije“ je ulaganjem Republike Srbije u izgranju Koridora 10 dobio mnogo – posao za radnike, nove objekte koje je finansirala država uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj, i mogućnost da se ubuduće okrene ulaganjima od značaja za bolјe i efikasnije poslovanje.

– Izgradnja Koridora 10 je od velikog značaja za Vranje u celini, za ED Vranje, a posebno za korisnike sa ovog područja. Region je dobio više značajnih objekata za bolјe snabdevanje električnom energijom, a ED Vranje je unapredilo svoje poslovanje. Finansiranje iz republičkih izvora nam je omogućilo da se posvetimo unapređenju firme i iza sebe ostavimo nešto trajno – kaže Miodrag Zdravković, šef Službe za investicije i nadzor.

Radilo se na dogradnji trafostanice 35/10 „Vladičin Han 1“. Ovde je krajnja tačka kablovskog voda od HE „Vrla 4“ do Vladičinog Hana, napona 35 kV.

– Reč je o energetskom kablu preseka 240 kvadratnih milimetara, koji služi kao rezervno napajanje ove trafostanice, Vladičinog Hana sa okolinom, tunela i ostale prateće putne infrastrukture na auto-putu. Izgradnjom tog kablovskog voda ostvarili smo tehničke uslove. Ovaj deo je posebno važan za napajanje tunela i osvetlјenja duž koridora – kaže Zdravković.

Pre toga, ED Vranje je radilo dogradnju i kompletnu rekonstrukciju TS „Vladičin Han 1“. Ona je rekonstruisana, proširena sa dve izvodne ćelije 35 kV, zamenjene su ograda i fasada. Radovi podrazumevaju i kompletno unutrašnje uređenje: osvetlјenje, farbanje i sekundarne veze unutar TS. Sve je to, kako kaže Zdravković, u funkciji Koridora 10, kao i postojećeg konzumnog područja.

Radilo se i na TS 35/10 kV„Momin Kamen“, čija je instalisana snaga 2h4 MVA. Transformatorska stanica je klasičnog tipa, sa dva transformatora i razvodnim postrojenjem 35 kVi 10 kV. Na primarnoj strani ovog postrojenja su dve izvodne ćelije – jedna za kablovski vod iz pravca Vladičinog Hana, a druga u pravcu Predejana. Kablovski vod 35 kViz pravca Vladičinog Hana je završen. Na sekundarnoj strani je 10 izvodnih ćelija, od kojih je sedam zauzeto, a tri su rezervne. Projektovano je formiranje šest izvoda, čime će se postojeća mreža 10 kVuklopiti u ovu, novoizgrađenu TS „Momin Kamen“.

– Tako će čitavo područje od Vladičinog Hana ka severu, prema Predejanu, biti napajano iz ove TS. I sva okolna sela, poput Koznice, Ljuteža, Dupne Lipe, Mrtvice, Mominog Kamena, Džepa, Tedgovišta, Repišta, Manjaka.... Reč je o selima u bližoj i dalјoj okolini koja će ubuduće imati bolјe snabdevanje električnom energijom. Ona se napajaju preko jednog dalekovoda 10 kVod Vladičinog Hana preko Kržinca, a izgradnjom nove TS će to biti podelјeno na šest delova – novih izvoda. Time ćemo postići selektivnost prilikom ispada dalekovoda, brže otklanjanje kvarova i kraće prekide u napajanju. To znači da će sva domaćinstva i industrija imati pouzdanije napajanje, sa manjim padovima napona i kraćim prekidima. Trudimo se da ih ne bude, a kada se dese, da traju što kraće – kaže Zdravković.

On naglašava da je sve što je urađeno za Koridor 10 od velikog značaja za ovaj kraj, jer su mnogi dobili posao, a stvaraju se i uslovi za ubrzani razvoj čitavog kraja u energetskom, infrastrukturnom i ekonomskom smislu. Najveća korist je za kupce električne energije, koji dobijaju pouzdanije snabdevanje.

– Izgradnja ove TS je bila planski predviđena i deo je perspektivnog dugoročnog razvoja električne mreže, koju je za nas radio Institut „Nikola Tesla“ 2009. godine. Kompletna priča biće zaokružena izgradnjom kablovskog voda između Kamena i Predejana, čime se povezuju TS „Momin Kamen“ i TS „Leskovac Jug“ – naglašava Zdravković.

U ED Vranje su ponosni što su deo tima koji je radio na Koridoru 10 i posebno ističu izvanrednu saradnju sa „Koridorima Srbije“, finansijerom ovih projekata.

 

M. Vidojković

 

 

Mogućnosti

 

Nova oprema smanjiće ubuduće broj intervencija, što znači da će i troškovi održavanja biti manji. To otvara mogućnost zaposlenima da se više posvete drugim poslovima od značaja za unapređenje poslovanja.

 

 

09.10.2019 · ED_VRANJE