SRBIJA / KAKO UČINITI ZGRADE SPREMNIMA ZA BUDUĆNOST KADA SU U PITANJU EVAKUACIJE U 2019. I KASNIJE.


09.10.2019
John Robb, direktor segmenta za komercijalne i industrijske zgrade, Eaton     Sremska Mitrovica, Serbia… Osnovni cilj pri projektovanju bilo kakvog sistema za evakuaciju zgrade jeste zaštita ljudi. Iako se priroda opasnosti po osobe prisutne u zgradama promenila, bezbednosne mere u starim zgradama često su ostajale neizmenjene pa smo u nedavnoj prošlosti bili svedoci vrlo dobro dokumentovanih primera evakuacija zgrada koje nisu obavljene po planu, što je imalo tragične posledice

Nedavna istraživanjapokazuju da više od 70 procenataljudi ne primećujeuobičajeneznakezaizlazezaslučajopasnosti pa stogaprojektantibudućihzgradatreba da uzmu u obzirnizrazličitihfaktorakako bi osiguralinajbezbednijuevakuacijukomercijalnih i stambenihzgradazakojesuzaduženi.

 

Diversifikacija rizika

Komercijalne zgrade danas ne samo da moraju biti pripremljene za mogućnost požara, već i za novije vrste pretnji – među kojima su terorizam, građanski nemiri i ekstremni vremenski uslovi. Za to je potrebno detaljnije planiranje evakuacije takvih komercijalnih zgrada nego ranije.

 

Postupak evakuacije takođe može predstavljati veći izazov u zgradama koje su velike, imaju komplikovanu strukturu ili se u njima nalazi veliki broj ljudi koji nisu upoznati sa putevima i postupcima za hitnu evakuaciju. Pored toga, za pojedine zgrade je verovatnoća da će u njima doći do hitnog slučaja veća nego za druge, posebno ako postoji veći rizik da budu izložene terorističkom napadu ili ako su opremljene starom električnom opremom i tehnološkim rešenjima.

 

Karakteristike poput ovih mogu zahtevati primenu sofisticiranijih postupaka evakuacije ili tehnologijâ. Proučavanjem poznatih incidenata, kao i akademskim istraživanjem ponašanja mase tokom hitnih slučajeva dobijeni su podaci o prostoru za poboljšanja načina upravljanja evakuacijama. Uobičajeni zaključci su da panika, zastoji i poteškoće pri nalaženju bezbednih izlaza mogu da ugroze postupak evakuacije.

 

Jedan od najvažnijih zaključaka jeste taj da ljudi možda neće primetiti statičke znakovi za izlaze ili ih iskoristiti kao putokaze. Istraživanja su pokazala da samo 38% ljudiprimećujeuobičajeneznakovezaizlazpripretpostavljenimhitnimsituacijamakada se nalaze u nepoznatomokruženju. Uobičajeniznakovizaizlaznisu u stanju da prilagodeuputstvailismerkretanja u skladu s promenjenimokolnostimailiopasnostima do kojihdolazi u realnimvremenu, poputblokiranihizlaznihputeva. Ovomožepredstavljatiznačajannedostatakimajući u vidusveraznovrsnijepretnjekojeugrožavajukompleksnezgrade i načinenakoje one mogubrzoeskalirati.

 

Tehnologija je od ključnog značaja za sve zgrade, kako nove, tako i stare

Priroda rizika u modernim zgradama – bile one komercijalne ili stambene (velika ili mala zauzetost) – trajno se izmenila. Na svu sreću, tehnologija je napredovala tako da je protivpožarnim uređajima i adaptivnim metodima evakuacije moguće ublažiti posledice incidenta ili sprečiti da do njega uopšte dođe.

 

Prema nedavnoobjavljenimpodacima,25% svihpožara u Evropisvakegodineizazvano je električnimkvarom, tako da ohrabrujesaznanje da postojeuređajizadetekcijuelektričnoglukausledkvara (AFDD uređaji, engl.arc fault detection devices) kojima se možesuzbiti „nevidljivapretnja“ kojupredstavljajupojaveelektričnih varnica do kojihmožedoći u kablovima. Oni predstavljaju primer savremenihinovacijakojesu u stanju da sprečepožarčak i pre njegovognastanka, u potpunostiizbegavajućipotrebuzaprimenomscenarijaevakuacije.

 

Radi rešavanja problema koji se javljaju usled postavljanja statičkih znakova se uvode novi sistemi za navođenje pri evakuaciji kako bi se unapredilo uočavanje izlaznih puteva i obezbedila veća fleksibilnost pri usmeravanju osoba koje su se zatekle u zgradi. Adaptivno izlazno svetlo i dinamički znakovi za izlaze omogućavaju usmeravanje osoba koje su se zatekle u zgradi prema alternativnoj izlaznoj tački, a adaptivni sistemi omogućavaju neprekidno prilagođavanje navođenja na izlazne puteve u skladu sa lokacijom ili prirodom opasnosti.

 

Primenom ovih instalacija – preventivnih ili reaktivnih – moglo se izbeći više medijski pokrivenih incidenata iz poslednjih nekoliko godina ili osigurati bolje upravljanje njima. Kada je u pitanju bezbednost zgrada, ne postoji jedno rešenje koje svima odgovara, ali ove nove tehnologije mogu biti dopuna tradicionalnoj najboljoj praksi evakuacije kako bi se osiguralo da ljudi i u starim i u novijim zgradama budu zaštićeni od raznovrsnih pretnji s kojima se danas suočavamo.

 

Ukolikoželite da saznateneštoviše o Eaton-u posetitewww.eaton.euiliwww.eaton.rszasvenajnovijevestipratitenasna Twitter-u (@ETN_EMEA) iliprekonašeLinkidIn (Eaton) stranice.

 

O kompaniji Eaton

 

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

 

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 21,6 milijardi dolara u 2018. godini. Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 100.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Zavišeinformacija, posetitewww.eaton.euiwww.eaton.rs.

 

Čitač pitanja: Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd, Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel:+381 11 3 777 003, Email: officebelgrade@eaton.com

 

Dalje informacije za štampu: Kontaktirajte Kate Siwek, Publitek, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: kate.siwek@publitek.com

 

 

###

09.10.2019 · SRBIJA / POLITIKA / EKONOMIJA