MAĐARSKA / MAĐARSKI KLASTER ZA MOBILNOST ZALA I SRPSKA ASOCIJACIJA ZA EV POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


17.10.2019
U sklopu posete profesora beogradskog, novosadskog i niškog univerziteta mađarskom Klasteru za mobilnost Zala (Connected and Automated Mobility Cluster of Zala) potpisan je sporazum o saradnji ovog klastera i srpske Nacionalne asocijacije za autonomna i električna vozila (NAAEV).

U organizaciji NAAEV-a, tim sastavljen od 16 eminentnih stručnjaka tehničkih fakulteta sa beogradskog, novosadskog i niškog univerziteta, kao i predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, bio je u radnoj poseti Univerzitetu tehnologije i ekonomije Budimpešte (Budapest University of Technology and Economics), klasteru za mobilnost Zala i Automobilskom poligonu Zala (Automotive Proving Ground-ZALAZONE).

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju u vezi sa naučnom, tehničkom i komercijalnom saradnjom između mađarskog Klastera za mobilnost Zala i NAAEV-a stvorene su konkretne pretpostavke za direktnu saradnju između članica dve organizacije, saopštio je NAAEV.

Električna i autonomna mobilnost, e-infrastruktura i 5G komunikacijama bile su glavne teme razgovora srpskih i mađarskih stručnjaka

U toku dvodnevnih razgovora između srpskih i mađarskih stručnjaka fokus su, kako je navedeno, bili projekti u vezi sa električnom i autonomnom mobilnošću, e-infrastrukturom i 5G komunikacijama.

Suština je bila u razmeni iskustva i novih ideja, a pre svega u sagledavanju mogućnosti saradnje na bilateralnim i multinacionalnim projektima iz ovih oblasti, koji su finansirani iz različitih evropskih fondova, u okviru kojih mađarska strana ima respektabilna iskustva. Definisani su zajednički interesi i postavljene osnove za dalju saradnju, naveo je NAAEV.

Klaster Zala osnovale su firme iz sektora informacionih tehnologija, elektronike, vazduhoplovstva i motornih vozila

Mađarski klaster Zala osnovale su firme iz sektora informacionih tehnologija, elektronike, vazduhoplovstva i motornih vozila januara 2018. s ciljem institucionalnog povezivanja istraživačkih, razvojnih i inovativnih kapaciteta u oblasti pametnih transportnih sistema.

Test staza Zalaegerszeg ili Automobilski poligon Zala je namenjen za konvencionalna, električna i autonomna vozila. Projekat je pokrenula mađarska vlada 2016. godine, a prva faza je otvorena u julu ove godine. Ideja je da se uspostavi sistem za proveru širokog spektra vozila i komunikacionih tehnologija i omogući testiranje na više nivoa od prototipa do razvoja serijskih proizvoda.

17.10.2019 · AUTONOMNA_VOZILA / ELEKTRIČNA_VOZILA / NAAEV / NACIONALNA_ALIJANSA_AUTONOMNIH_I_ELEKTRIČNIH_VOZILA