SRBIJA / EPS ENERGIJA / UVEDENO OPERATIVNO UPRAVLЈANJE U DDC NOVI SAD / VOJVODINA KAO NA DLANU


09.11.2019
U skladu sa novim izazovima i planom rada, formirana je i ekipa dispečera koji imaju dovolјno radnog iskustva da budu operativni na novim zadacima

Proces preuzimanja upravlјanja elektroenergetskim objektima 110 kV i 35 kV sa teritorije ogranka Novi Sad nastavlјen je i u oktobru preuzimanjem upravlјanja objektima 110 kV sa distributivnog područja ogranaka Sombor, Ruma i Sremska Mitrovica. U trećoj fazi ostaje da se ovim ograncima pod upravlјanje distributivnog dispečerskog centra Novi Sad priklјuče i objekti 110 kV sa distributivnih područja ogranaka Subotica, Zrenjanin i Pančevo.

– Početak funkcionisanja jednog operatora distributivnog sistema je iziskivao donošenje jedinstvenih uputstava i načina rada za sva distributivna područja. Tako su se stekli preduslovi za realizaciju ideje o operativnom upravlјanju u distributivnom dispečerskom centru Novi Sad. Taj centar je izabran kao prvi od četiri preostala koji će početi da upravlјa objektima 110 kV i 35 kV, jer je distributivni dispečerski centar u Beogradu u toj ulozi već više decenija – kaže Miroslav Bačlić, šef Službe za planiranje i operativno upravlјanje DEES Sektor za upravlјanje DEES Novi Sad.

Formirana je i ekipa dispečera koji imaju dovolјno radnog iskustva da budu operativni na novim zadacima.

Iz Elktrodistribucije Novi Sad su prešla tri dispečera, iz elektrodistribucija Sombor, Pančevo i Sremska Mitrovica po jedan. Nјima su se pridružile i kolege iz nacionalnog distributivnog dispečerskog centra, pa je nova ekipa spoj iskustva operativnih dispečera i onih koji imaju želјu da ovladaju tim poslom i postanu poptpuno ravnopravni – objašnjava Bačlić.

Za rad su obezbeđeni adekvatni uslovi, a to je komandni sto, koji omogućava neometano izvođenje aktivnosti dva izvršioca, sa sistemima veza i računarske opreme. Preostalo jeda se realizuje proširenje video-zida kako bi bilo omogućeno da celokupna mreža elektroenergetskih objekata 110 kV i 35 kV bude u jednom prikazu.

 

M. Jojić

 

Antrfile

 

Četvrt veka sistema upravlјanja

 

Distributivni dispečerski centar Novi Sad postoji već 25 godina. Usavršavao se i modernizovao onako kako je rasla i razvijala se mreža, odnosno potrebe korisnika mreže, i uglavnom je imao nadzornu ulogu nad elektroenergetskim sistemom Vojvodine. Bačlić dodaje da je u proteklom periodu sistem upravlјanja toliko napredovao da je razvojem SCADA sada omogućen dalјinski nadzor nad gotovo svim objektima vidlјivim u svakom trenutku, i to na jednom mestu.

 

09.11.2019 · DDC_NOVI_SAD