BIH / DONACIJA OD 19,5 MILIONA EVRA ZA ENERGETSKU OBNOVU 40 ZGRADA U BIH / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


21.11.2019
Veće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je nacrte sporazuma između nemačke razvojne banke KfW i nadležnih institucija Federacije BiH i Republike Srpske o grantu u iznosu od 19,5 miliona evra za energetsku obnovu zgrada,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Donacija će biti realizovana preko KfW-a putem sporazuma o finansiranju koji će biti potpisani do kraja 2019, a sredstva bi trebalo da se iskoriste u naredne četiri godine.

Očekuje se da će oko 40 zgrada biti obnovljeno, dok će oko 15% sredstava biti iskorišćeno za prateće usluge, kao što su konsultantske usluge za sprovođenje projekta, radove, nadzor, detaljne energetske preglede i energetske sertifikacije zgrada, naveo je KfW u odgovoru portalu Balkan Green Energy News.

Od ukupne sume deset miliona evra biće dodeljeno Republici Srpskoj, a 9,5 miliona evra Federaciji BiH

Donacija od 19,5 miliona evra odnosi se na sporazume o finansiranju dva projekta za energetsku efikasnost javnih zgrada. Bespovratna sredstva obezbeđena su za BiH u okviru nemačke finansijske saradnje i zasnovane su na bilateralnom sporazumu koji je sklopljen između Savezne Republike Nemačke i BiH o finansijskoj saradnji za 2018. godinu.

Cilj projekata je smanjenje emisije CO2, kao i aktivnosti na smanjenju siromaštva usmeravanjem najmanje 40% investicija u nerazvijene delove zemlje

Od ukupne sume od 19,5 miliona erva deset miliona evra biće dodeljeno Republici Srpskoj, a 9,5 miliona evra Federaciji BiH. Sredstva će biti iskorišćena za mere energetske efikasnosti u javnim zgradama, osnovnim školama i vrtićima, naveo je KfW.

Ideja projekata je da se deo ušteda usmeri u nove projekte energetske efikasnosti u cilju promovisanja održivosti.

Cilj projekata je da se smanje emisije CO2, koje doprinose globalnom zagrevanju, kao i da se radi na smanjenju siromaštva tako što će se usmeriti najmanje 40% investicija u nerazvijene delove zemlje, saopštio je KfW.

21.11.2019 · DONACIJA / KFW