IZA FRANCUSKOG "NE": RASPRAVA O FRANCUSKIM PREDLOZIMA ZA REFORMU PROCESA PROŠIRENJA EU (PODCAST)


02.12.2019
Žan-Luj Falkoni, ambasador Francuske u Srbiji za CEP BeogradFrancuski predlog o reformi pristupnog procesa jedan je od delova opšte arhitekture. U okviru ovog predloga, postoji obećanje da će države Balkana pristupiti EU i to se ne dovodi u pitanje. Ovom prilikom, želim da posebno naglasim da francuska posvećenost proširenju EU predstavlja čvrsto obećanje i ne postoje predlozi koji bi predstavljali alternativu tome.

 

Makron je posvećen izgradnji EU koja funkcioniše. Postoje mnoge stvari koje se mogu dovesti u pitanje, ali to svakako nije slučaj kada je u pitanju njegova posvećenost EU. Njegov je stav da EU mora biti efektivnija, posebno u oblasti odbrambene politike, politike konkurencije, trgovinske politike i socijalne politike. Reforme koje se danas provode u EU takođe predstavljaju proces koji će uticati i na način na koji će države Balkana delovati u okviru EU jednom kada postanu članice. Stoga, ove reforme ne bi trebalo da su tuđe Balkanu, jer će one uticati na to kakva će EU biti jednom kada region bude njen deo.

Pristupni proces EU treba poboljšati. Najnovija stvar koja proizilazi iz francuskog predloga jeste to što donosi novi izgled pristupnom procesu, sa ciljem da učini celokupni proces manje tehnokratskim. Ne kažem da sve ideje u ovom predlogu nisu već ranije pominjane ili isprobane. Ono što je najbolje u ovom predlogu je to što se njime radi na vraćanju duha obostrane posvećenosti proširenju EU, čime treba učiniti proces opipljivijim za države koje imaju cilj da pristupe EU. Ovo bi trebalo da omogući ovim državama da vide i dobiju više benefita, na osnovu njihovih zasluga, pre stupanja u EU. Drugim rečima, ovaj predlog omogućava državama regiona da postanu članovi kluba (bez prava glasa) pre nego što zvanično ostvare članstvo u EU. To je najvažniji aspekt. Umesto da se pregovarački proces formuliše u vidu brojnih poglavlja, ideja je da se državama omogući bliža saradnja sa EU, korak po korak, pre nego što se dođe do ostvarivanja potpune integracije sa EU.

Predstoji nam saradnja sa novom Evropskom komisijom i komesarom za proširenje, kako bismo videli kako mogu da izađu u susret našim predlozima, šta mogu da predlože državama članicama prilikom zajedničke diskusije, a zatim da imamo ažuriranu proceduru. Naš cilj je da se ova procedura spremi pred početak Evropskog saveta u maju 2020. Sve je na stolu i podložno diskusiji. Nije francuski papir osnov konačne odluke EU, već predstavlja samo našu kontribuciju. Verujemo da je moguće da se sve ovo uspešno sprovede do maja 2020.

 

Nama znače doprinosi koji dolaze sa više strana. Čuo sam čak i ideje o zajedničkom odgovoru Zapadnog Balkanu na naš predlog, i, ukoliko bi ta vrsta ujedinjenog nastupa bilo moguća, predlozi šest zemalja regiona bi nam svakako bili dobrodošli. Gospođa (Jadranka) Joksimović (ministarka za evrointegracije Srbije) mi je govorila o tome kako je proces pristupanja Srbije i Crne Gore već po sebi bio veoma zahtevan i veoma poseban u odnosu na prethodne krugove proširenja, kao i da već sadrži elemente nagrađivanja u pojedinim fazama procesa. Iz tog razloga je značajno razmotriti da li i na koji način, Srbija i drugi koji su već otvorili pristupne pregovore, mogu da se uklope u novi predloženi okvir. Mislim da je validan argument koji je gospođa Joksimović iznela, da ne bi trebalo menjati metod rada tokom pristupnih pregovora, a koji je dogovoren na početku procesa. Stoga, mislim da je naš predlog usmeren, pre svega, na one koji još uvek nisu otvorili pregovore o pristupanju. Međutim, mi smatramo da bi ovaj predlog mogao da donese koristi i za države koje su već započele pristupne pregovore, poput Srbije i Crne Gore. Dakle, to opciju ne isključujemo. Kada to kažem, uzimam i u obzir sve napore koje je Vlada Srbije uložila do sada, pa je jasno da Srbija ne bi mogla da krene od nule, kao da se ništa nije dogodilo od 2014. godine. Iz tog razloga, predstoje nam diskusije o tome da li bi novi okvir, i u kojoj meri, bio primenjen i na Srbiju.02.12.2019 · FRANCUSKA / EU