UDOBNOST – NAJVAŽNIJE KOD E-BANKARSTVA


13.07.2017
Novo istraživanje Mastercarda na stavove klijenata banaka u Evropi pokazuju da je udobnost najvažnija prednost za korišćenje elektronskog bankarstva, kao i ključni faktori, kao što je štednja vremena (70%) i laka upotreba (59%). Šest od deset evropskih korisnika pozdravljaju digitalna rešenja i veruju da će digitalizacija napraviti bankarsku industriju udobnijom i sigurnijom.

Najaktivniji korisnici elektronskog bankarstva na dnevnoj i nedeljno bazi su Britanci 54%, slede Holanđani 51% i Šveđani 47%, za razliku od jedva 26% Švajcaraca i 27% Mađara, koji zauzimaju poslednje mesto od ispitanih tržišta.

 

Istraživanje pokazuje da lojalnost klijenata ka njihovoj trenutnoj banci je relativno niska: skoro polovina potrošača u Evropi 49%, je izjavilo da će u određenom trenutku razmisliti da pređu na elektronsku banku. Posebno niska lojalnost je kod korisnika u Nemačkoj, a najviše poverenja pokazuju Holanđani: jedva 7% izjavljuje da imamu nameru da zamene sa drugom bankom, a 52% su kategorični da će je zadržati.

 

Zajedno sa ovim, evropski potrošači veruju da će proces digitalizacije u finansijskoj industriji uticati na bankarske filijale. Dve trećine smatraju da će filijale banaka nastaviti da postoje u narednih deset godina, ali sa smanjenom brojnošću. Oko 6% su ubeđeni da će fizičke bankarske filijale nestati u okviru ovog perioda, prenosi Economynews.bg.

 

 

13.07.2017 · SVET / BANKARSTVO